I januari 2025 löper stadens avtal för Tantolundens gruppbostäder och Reimersholmes service­bostäder ut. Men någon ny upphandling blir det inte. 

På det senaste sammanträdet beslutade Södermalms stadsdelsnämnd att driften av de två boendena i stället ska tas tillbaka i stadens regi, i enlighet med vad tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen föreslagit.

– Det blir långsiktigt tryggare för de boende, i­ stället för att det kommer en ny utförare och tar över vart 6-8 år. En modell som driver kortsiktighet är ingen bra modell, säger nämndens ordförande Anders Göransson (S).

Ett återtagande i kommunal regi ökar dessutom både flexibiliteten och därmed även kostnadskontrollen, menar Anders Göransson.

– Det har varit bekymmersamt med lokalerna, och om vi driver boendet i egen regi har vi större möjlighet att flytta personer om vi behöver renovera.

Oppositionen kritiska

Idén om ett återtagande i kommunal regi gillades dock inte av oppositionen i stadsdelsnämnden. I ett eget motförslag argumenterade M, L, C och KD för att man i stället ska göra en ny upphandling. 

”Ideologi får aldrig stå i vägen för fokus på kvalitet, valfrihet och brukarens upplevelse”, skriver de i ett förslag till beslut som även SD ställde sig bakom.

– Även om det inte kommer leda till någon omedelbar katastrof ser vi nu hur det nya vänsterstyret sakta men säkert återkommunaliserar verksamheter, och om det fortsätter kan vi om ett par mandatperioder vara tillbaka i ett samhälle som vi hade på 1970-talet, säger Jonas Nilsson (M).

Han poängterar också att de boenden som det här beslutet gäller inte skiljt ut sig negativt.

– De har fått bra betyg. Jag är orolig för att det är ett ideologiska beslut och en långsiktig strategi.