Bostadsdrömmar. Skissförslag på nytt bostadshus sett från idrottsplatsen. Nu är det oklart om stadens bostadsdröm blir verklighet. Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter

Staden tar strid mot läkemedelsbolaget för nya lägenheter

Planerna på 890 nya bostäder vid Hornsbergs bussdepå upphävdes nyligen. Men nu tar staden striden vidare.

  • Publicerad 06:00, 23 aug 2021

Hornsbergs bussdepå tömdes på bussar i början av sommaren, då verksamheten flyttades till nya terminalen i Tomteboda, och det är dags för rivningen att ta vid.

Men staden åkte samtidigt på ett rejält bakslag då Mark- och miljödomstolen upphävde den nya detaljplanen för cirka 890 nya bostäder sedan läkemedelsbolaget Octapharma överklagat.

DOMEN: Stor byggplan på Kungsholmen upphävs

Domstolen konstaterade bland annat att det inte kan uteslutas att bolagets tillståndsgivna verksamhet skulle få inskränkas på grund av de nya bostäderna som staden planerar.

Enligt domstolen har staden inte i ”tillräcklig utsträckning beaktat bolagets rätt att bedriva sin verksamhet enligt tillståndet vid utformningen av detaljplanen".

Ger sig inte

Men staden ger sig inte. Domen har överklagats till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, men där krävs först prövningstillstånd.

Staden jobbar just nu med hur de ska motivera sin överklagan för att få domstolen att ändra beslutet och har fått anstånd till den 7 oktober för att komma in med sitt yttrande. Sedan återstår det att se om domstolen tar upp målet eller inte.

Inga färdiga svar

Mitt i Kungsholmen har sökt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) om hur han ser på den upphävda detaljplanen, möjligheterna till att få prövningstillstånd och ändrad dom samt om staden redan nu arbetar med andra alternativ vid ett negativt besked.

Han hänvisar till att det just nu arbetas med frågorna och att det ännu inte finns färdiga svar. I september beräknas stadens svar behandlas i kommunstyrelsen.

”Det är inte ovanligt att detaljplaner överklagas. Staden har begärt anstånd till i början av oktober. Vi håller nu på att analysera domen och får återkomma när vi har ett yttrande på plats”, uppger Larsson i en skriftlig kommentar.

Kontorsplaner skrotades

Det är inte första gången stadens byggplaner i området stöter på patrull. Tidigare upphävdes kontorsplanerna vid Kristinebergs slottspark efter beslut i mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen nekat prövningstillstånd.

Torg. Kvarterstorget, vy mot söder Foto: SWECO Architects

Staden vill ha förskolor, bostäder och hotell

890 nya bostäder i fyra kvarter, med två förskolor.

Två kontorskvarter.

Ett hotellkvarter.

Ett kvarter med en dubbelidrottshall.

Parkeringsgarage under Essingeleden.

Visa merVisa mindre