"År 1969 landsteg människan på månen. Det var som massmedia skrev: 'Ett litet steg för människan, men ett stort steg för mänskligheten'. Dessvärre är det tydligen ett jättestort steg att ta för att få ordning på sopeländet vid fastigheterna Axel Wennergrens vägs ojämna nummer."

Så skriver Rolf Karlström i ett mejl till Mitt i. Han sitter i styrelsen för Brf Silvertärnan, som är en av tre bostadsrättsföreningar på Axel Wennergrens väg som sett ett problem med sophanteringen på andra sidan gatan.

– Man har byggt nya hyreshus mellan oss och Tyresövallen som fått vår adress udda nummer. Sen har man ställt deras sopkärl ut mot vår privata väg, och när de inte sköter soporna hamnar skräpet även över på vår sida. Senast var det tomater, gurka och chips som låg på gatan.

I januari 2023 uppmärksammades nya sopor på gatan. "Det är som att säga ”varsågod, kom hit och ät” till alla råttor och fåglar" säger Rolf Karlström.

I januari 2023 uppmärksammades nya sopor på gatan. "Det är som att säga ”varsågod, kom hit och ät” till alla råttor och fåglar" säger Rolf Karlström.

Privat

Problem med råttor

Rolf Karlström tror att den bristande sophanteringen är en del av orsaken till att antalet råttor ökat i området. Nedskräpningen har pågått sedan ett år tillbaka, i samma veva som fastighetsägaren CBRE började förvalta hyresrätterna.

– Vi har anmält nedskräpningen till kommunen och fastighetsägaren. De har städat varje gång de blivit tillsagda, men det är ingen långsiktig lösning. Och vem ser till att det blir städat på vår sida av vägen? Det får ju vi göra.

Sedan 1 februari 2022 har Tyresö kommuns enhet för avfall och kretslopp hanterat 32 anmälningar och startat 10 ärenden om nedskräpning och bristande avfallshantering vid sopskåpen på Axel Wennergrens väg 9 och 11.

Efter att de första klagomålen framförts till förvaltaren utan att något hänt valde kommunen att ta i med hårdhandskarna.

– Eftersom vi upplevde att CBRE inte gjorde det som ligger inom fastighetsägaransvaret gjorde vi en anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) om bristande avfallshantering samt nedskräpning den 17 feb 2022 och en polisanmälan via telefon om samma sak, säger Axel Gränse, handläggare på enheten för avfall och kretslopp.

Tar det på allvar

SMOHF startade ett ärende där CBRE uppmanades att återkomma med sina åtgärder, annars kunde de riskera att få betala vite.

– Fastighetsägarna ska först ha haft möjlighet att åtgärda problemet vilket CBRE i det här fallet har gjort genom att utöka hämtningsintervallet och installera permanenta avfallsskåp. Men ibland blir det skräpigt ändå, säger Heli Lehtonen, handläggare på SMOHF.

I dag tittar miljökontoret fortfarande på nedskräpningen fast ärendet är avslutat.

– Senast i måndags skickade jag till mina kollegor att de ska titta på hur läget ser ut när de har vägarna förbi. Ärendet är inte öppnat igen så vi skickar inga räkningar till fastighetsägaren, men vi tar det på allvar och följer upp deras arbete.

I november hade sopproblemet pågått i nio månader.

I november hade sopproblemet pågått i nio månader.

Privat

Kontaktat Anticimex

Brf Silvertärnan har på grund av råttorna kontaktat Anticimex under hösten som lagt ut flera giftstationer på deras tomter.

– Nu när jag tittar ut från porten ser jag fiskmåsar, kråkor och skator som far omkring med soporna. Miljökontoret måste sätta press på förvaltaren, det är ju ingenting jag ska behöva göra, säger Rolf Karlström.

CBRE meddelar till Mitt i att de inte vill kommentera enskilda ärenden, men att de alltid agerar proaktivt och enligt rutiner när klagomål inkommer för att säkerställa hög service och trivsel.