– Ut och leta brister nu! säger Mostafa Alshawi, trygghets- och säkerhetsansvarig på Sollentunahem AB.

En stund senare traskar ett tiotal medlemmar i BID Tureberg, plus representanter från kommunen och polisen, ut från bolagets kontor på Malmvägen för dagens trygghetsvandring i Malmparken med omnejd.

BID står för ”Boende, Integration och Dialog” och är en modell för samarbete mellan fastighetsägare, företagare och föreningar.

Enligt Sollentunahem har projektet visat sig vara mycket framgångsrikt kopplat till ökad trygghet vilket bidrar till att affärerna i området gynnas.

– Och värdet på våra och andras fastigheter ökar, säger Sollentunahems vd Anna Mellström som är ordförande i BID Tureberg.

Besiktning av utemiljön

Under trygghetsvandringen sker ett slags besiktning av utemiljön utifrån ett antal olika trygghetsaspekter, och efteråt får respektive fastighetsägare hantera sina förbättringspunkter.

– Vi vet genom forskning att samhällsproblem ofta är kopplade till platser, och i Tureberg har vi problem med brottslighet och otrygghet. Därför är BID central i vår nya trygghetsstrategi där delaktighet och systematiskt arbete är ett avgörande sätt för oss att ta vårt ansvar som fastighetsägare, säger Mostafa Alshawi.