Syftet är att säkerställa att de som ska studera vidare har de svenskakunskaper som krävs.

– Ett språktest handlar inte om att utestänga individer från arbetsmarknaden utan om inkludering i det svenska samhället och förbättrad integration. Upptäcks brister i språket får den enskilde det stöd den behöver för att kunna komma vidare, säger Anders Manell (L), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden.

Under våren har Sollentuna på försök språktestat personer som genomgått kurser i SFI. Det har då visat sig att drygt hälften av eleverna inte har klarat de krav kommunen har satt upp för att de ska få studera vidare på gymnasial yrkesutbildning, och de har fått fortsätta studera på SFI i stället.

Nu har kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i enighet beslutat att testen ska göras permanenta.

– Språktesten gör att vi kan vara säkra på att de som söker från SFI också är redo för en yrkesutbildning, och efter genomförd yrkesutbildning ska man vara anställningsbar, säger Anders Manell.