I fjol installerades 55 000 solcellsanläggningar runtom i landet och Energimyndigheten tror att ökningen kommer att fortsätta.

Hittills har dock Vallentuna kommun legat lågt med att installera solceller på sina fastigheter, något MP vill ändra på.

I en motion som var uppe på kommunstyrelse för ett par veckor sedan föreslog de att kommunen tar fram en solenergistrategi och för att börja producera egen el.

Redan 2018 gjordes en utredning som visade att det går att producera 650 MWh årligen med solceller på de 16 kommunala fastigheter som pekats ut som lämpliga. Det beräknades då kosta 9,2 miljoner kronor.

Ännu finns inga solceller på några kommunala byggnader i Vallentuna. Men de är på gång på en av ishallarna vid IP.

Där har kommunen nyligen låtit en konstruktör kontrollera att taket håller för att installera solcellspaneler.

Projektering görs också för att lägga solceller på Hagaskolan, Åby ängars förskola och Ormsta förskola.

Dessutom blir det solcellspaneler på gymnasiet när det byggs om till nytt kommunhus.