Enköping

Företaget First Camp meddelade tidigare i år att man valt att säga upp avtalet om driften för campingen, vandrarhemmet och kiosken i Bredsand i förtid. Därför måste kommunen hitta en annan driftsform för verksamheten.

Den 2 maj 2023 väntas kommunfullmäktige ta beslut om förtida upphörande av anläggningsarrende, överlåtelse av tomträttsavtal och driften av Bredsands camping.

Förbereder sig

Parallellt med den politiska processen förbereder sig Enköpings kommun på att bedriva camping, för att vara beredd när beslut har tagits i frågan.

– Bredsands camping och badplats är en omtyckt, populär och välbesökt plats, för såväl Enköpingsbor som besökare. Det är viktigt att vi är proaktiva i frågan under beslutsgången så att vi kan säkerställa en bra lösning för Bredsand i sommar och framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

Det är uppenbart att frågan engagerar många. Mitt i Enköping rapporterade 2021 att mer än 2 600 Enköpingsbor hade skrivit under namninsamlingen ”Bredsandsuppropet” mot att Bredsands camping & stugby skulle säljas som tomträtt till ett privat företag. Uppropsmakarna ville inte att kommunen skulle avsäga sig kontrollen över marken under en så lång tidsperiod som ett tomträttsavtal innebär.