I det södra huset närmast kyrkan har inflyttningen i studentlägenheterna börjat. 16 av de 36 bostäderna, bestående av ettor och tvåor, är ännu lediga.

Även i det norra huset finns i skrivande stund tio lediga bostäder och de första hyresgästerna flyttar in i april.

Byggherre är Sveaviken och när Mitt i Vallentuna pratade med vd Pär Thomaeus för ett år sedan sa han att normhyrorna skulle hamna "någonstans mellan 1550–1600/kvm och år".

Det skulle ge en månadshyra mellan 4 000 och 8 000 kronor i månaden.

Men när de första hyresavierna skickas ut blir det på avsevärt högre belopp. De minsta lägenheterna, ettor på 26 kvadrat, kostar 6 847 i månaden och de största, treor på 60 kvadrat, hamnar på 12 141 kronor.

Att det blir dyrare förklarar Sveaviken i mejl med att de bara fick investeringsstöd från Boverket för studenthuset.

– Investeringsstödet försvann med väldigt kort varsel efter att ny politisk majoritet tillträtt i regeringen. Vi väntade in i det sista med att förhandla hyrorna med hyresgästföreningen, till dess att investeringsstödets vara eller icke vara klargjorts, svarar förvaltningschef Peter Backström.