När det gäller vilken hemtjänstutövare man vill ha är det vanligt med valfrihet. Runt häften av landets 290 kommuner erbjuder det, däribland Haninge.

Men när det kommer till att få välja vilket vård- och omsorgsboende som man vill bo på, förutsatt att man beviljats plats, är det inte lika vanligt med LOV, lagen om valfrihetssystem. Det är bara runt 25 kommuner i landet som erbjuder det. Nacka var först ut i början av 2000-talet.

– Man ser det främst i borgerligt styrda kommuner i Stockholms län med omnejd. Det beror mycket på att man är mer positiv till privata alternativ här, säger Greger Bengtsson, äldresamordnare på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Prioriterad fråga

Nu är det också en prioriterad fråga för det nya styret Haningealliansen. Tanken är att det ska börja införas nästa år och vara fullt infört året därpå.

– I dag kan de som beviljas boende inte per automatik flytta dit man önskar, utan bara i mån av plats. Det är också en turordning som gäller där man först tillsätter plats på de kommunala boendena, sedan kompletterar man med de privata, säger Jens Davidsson (KD), ordförande i äldrenämnden och fortsätter:

– Men med LOV kan man välja fritt vilket boende man vill bo på och få flytta dit inom tre månader.

Jens Davidsson (KD), ordförande i äldrenämnden.

Jens Davidsson (KD), ordförande i äldrenämnden.

Pressbild/Haninge kommun

Ökade kostander

Men LOV innebär också att boendena måste ha tomma platser för att vara redo att ta emot, vilket betyder en ökad kostnad för kommunen.

– Det är kostnader i uppstartsskedet som vi måste ta höjd för. Men när vi anpassat organisationen ekonomiskt och genom samarbete med de privata aktörerna kommer vi kunna få en ekonomi som möjliggör LOV, säger Jens Davidsson.

Men Curre Hansson, PRO:s ordförande i Stockholmsdistriktet, tycker att det är onödigt att organisera om i Haninge där det redan fungerar bra och knappt är köer till boendena. Även de ökade kostnaderna är något som bekymrar PRO.

– Då finns det bara två vägar, antingen häller man in mer pengar eller så skär man i verksamheten så att man har råd med de tomma platserna. Jag tycker att man kan använda skattepengar till annat än till tomma platser på äldreboenden, säger han.

Curre Hansson, ordförande PRO Stockholmsdisktriktet.

Curre Hansson, ordförande PRO Stockholmsdisktriktet.

PRO