Till vänster: KPMG-huset 2009 då KPMG och kanadensiska ambassaden fortfarande var kvar i byggnaden. Till höger: visionsskiss. Foto: Wikimedia commons/ BAU arkitekter

Slutgiltigt besked: Gamla KPMG-huset får rivas

Ärendet har bollats fram och tillbaka mellan domstolar. I höstas sa mark- och miljödomstolen ja till att riva det gamla KPMG-huset intill Sheraton på Tegelbacken och ersätta det med en ny byggnad. Nu meddelas det att beslutet står fast.

  • Publicerad 11:30, 14 dec 2020

För två år och fyra månader sedan fattade staden beslut om att Skanska får riva gamla KPMG-huset och ersätta det med ett nytt. Den befintliga byggnaden är grönklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den har ett särskilt kulturhistoriskt värde.

Beslutet överklagades av den ideella föreningen Samfundet S:t Erik som menar att att rivningen och det nya förslaget skulle "påtagligt skada riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården". Men mark- och miljödomstolen avvisade den överklagan med motiveringen att samfundet inte hade någon klagorätt. Organisationen överklagade det beslutet till mark- och miljööverdomstolen som i november förra året skickade tillbaka ärendet till mark- och miljödomstolen för handläggning eftersom man där ansåg att Samfundet S:t Erik har rätt att få saken prövad.

Inget prövningstillstånd

I september i år tog mark- och miljödomstolen ställning till sakfrågan och beslutade att byggnaden får rivas och ersättas med en ny. Det beslutet överklagade Samfundet S:t Erik till mark- och miljööverdomstolen som nu meddelar att samfundet inte får prövningstillstånd. Det innebär att mark- och miljödomstolens dom gäller.

Den nya kontorsbyggnaden kommer att ha plats för cirka 1 860 arbetsplatser, jämfört med dagens 700. Byggnaden är planerad att bli 4,5 meter högre än den befintliga och kommer att bli tio meter större ut mot Rödbodgatan.