Inom cirka ett och ett halvt år kommer det mesta av busstrafiken i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka, Söderort, Bromma, Sundbyberg, Solna och Sollentuna att ersättas med elbussar.

Det blir konsekvensen av att trafikoperatören Keolis i förra veckan beslöt att inte fortsätta överklaga den stora bussupphandling för de södra länsdelarna som konkurrenten Nobina hade vunnit nästan två år tidigare.

"Alla är glada"

Därmed drar Nobina nu tillbaka det överklagande som man skickade in i början på maj, riktat mot den upphandling som Keolis nyligen tog hem för de norra länsdelarna.

– Jag tror att vi alla är glada över att vi nu kan lägga fokus på att starta den trafik som stockholmarna behöver. Nu kan vi i stor skala påbörja den elektrifiering vi har väntat på, säger David Erixon, presschef på Nobina.

David Erixon, presschef på Nobina.

David Erixon, presschef på Nobina.

Johan Töpel

Trafikstart för Bromma, Sundbyberg, Solna och Sollentuna ska ske i augusti 2024. För Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka och Söderort är tidsplanen ännu inte spikad. Om beslutet inte hade överklagats skulle dessa elbussar ha varit i trafik redan i april 2023.

Bussdepåer byggs om för eldrift

– Generellt brukar det ta mellan ett och ett och ett halvt år från att man skriver kontrakt till trafikstart, säger David Erixon.

Nu i veckan tog också Region Stockholms trafiknämnd beslutet att starta ombyggnaden av bussdepåerna i Råsta och Lunda för att möjliggöra eldriven busstrafik. Sammanlagt 255 bussar ska kunna laddas på de två depåerna. Investeringen kostar knappt 200 miljoner kronor. Tidigare i år har motsvarande beslut tagits för bussdepåerna i Nyboda och Gubbängen.

Stockholms län ligger långt efter Västra Götaland och Skåne när det gäller elbussar. Idag drivs bara 1 procent av SL-bussarna på el, 85 procent drivs på biodiesel och 12 procent på biogas.

190 nya elbussar fast i domstolen

I april 2023 skulle 190 nya elbussar börja rulla på vägarna i Huddinge, Botkyrka, Söderort, Nacka och Värmdö. Men efter ett överklagade från ett konkurrerande bussbolag har elektrifieringen satts på paus.

Stockholms län ligger långt efter både Västra Götaland och Skåne när det gäller elektrifiering av bussflottan.

Idag är bara 1 procent av SL:s drygt 2 200 bussar eldrivna – att jämföra med Göteborg där varannan buss går på el. I fem skånska städer, bland annat Landskrona och Hässleholm, är samtliga stadsbussar elektriska.

Trafikpolitikerna i Region Stockholm hoppades kunna öka andelen rejält genom en stor upphandling av busstrafiken i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka och Söderort, som egentligen skulle ha varit klar 2020.

Pandemin kom emellan

I första steget skulle 190 nya elbussar sättas in, vilket senare skulle öka till 300. Regionen låg i startgroparna för att bygga om bussdepåer och annan infrastruktur som krävs för elektrifieringen.

Sen kom pandemin vilket gjorde att upphandlingen fick pausas ett år. I oktober 2021 meddelades till slut att bussbolaget Nobina fick kontraktet. Målet var nu att trafiken skulle vara igång i april 2023.

Men upphandlingen överklagades direkt av konkurrenten Keolis, först till förvaltningsrätten och därefter till kammarrätten som ännu inte har avgjort tvisten.

– Idag är det oklart när trafikstarten kan ske. Det finns flera ytterligare faktorer som kan bidra till försening, säger Claes Keisu, presskommunikatör på SL.

"Om 5-6 veckor"

Mitt i frågar Stockholms kammarrätt när ärendet kan komma att avgöras där.

– Om cirka 5-6 veckor tror jag att vi har en dom. Vi är i slutfasen i skriftväxlingen mellan parterna, svarar den föredragande juristen Johan Nykvist.

David Erixon på Nobina tror att det kan ta ett och ett halvt år att få elbussarna på plats. Först måste de beställas, de måste tillverkas och levereras. Krig och brist på komponenter kan göra att det tar extra läng tid.

David Erixon på Nobina tror att det kan ta ett och ett halvt år att få elbussarna på plats. Först måste de beställas, de måste tillverkas och levereras. Krig och brist på komponenter kan göra att det tar extra läng tid.

Johan Töpel

David Erixon, kommunikationschef på Nobina, uppskattar att det kan ta cirka ett och ett halvt år från ett domslut – om avgörandet blir till Nobinas fördel – till att trafiken med elbussarna kan komma igång.

– Allting har varit pausat, både från vår och regionens sida. Vi kommer att behöva beställa fordonen, de måste tillverkas och levereras. Och det är stora omställningar som behöver göras, bland annat för att få nödvändig infrastruktur på plats, säger han.

Stora vinster

Som ett led i förberedelserna gav Trafiknämnden nu i veckan klartecken för att starta ombyggnaden av bussdepån i Nyboda, söder om stan, så att den klarar att ladda ett hundratal bussar.

Idag finns bara totalt 29 elbussar i trafik i Stockholms län.

Idag finns bara totalt 29 elbussar i trafik i Stockholms län.

Ingrid Johansson

Varför ligger Stockholm så långt efter de andra storstäderna?

– Det beror nog väldigt mycket på att flera av de stora upphandlingarna har överklagats. Jag ifrågasätter inte den processen. Men det är klart att det påverkar SL:s planer och regionens högt ställda mål om en elektrifierad bussflotta, säger David Erixon.

Det är klart att det påverkar SL:s planer

Här finns elbussarna i Stockholms län

Stockholms innerstad: 15

Barkarbystaden: 4

Sigtuna: 5

Norrtälje (innerstan): 5

Målet är att all SL:s busstrafik ska vara elektrisk inom 10-15 år. Redan idag körs alla SL-bussar på drivmedel som klassas som förnybara.

Av de totalt 2 200 bussarna ser fördelningen ut ungefär så här:

Biodiesel: 85 procent

Biogas: 12 procent

Bioetanol: 1-2%

El: 1 procent

Källa: SL

Idag finns bara totalt 29 elbussar i trafik i Stockholms län.

Idag finns bara totalt 29 elbussar i trafik i Stockholms län.

Ingrid Johansson

Hundratals nya elbussar fast i domstolen

Därför har SL hamnat sist i elektrifieringen ✔ Bara 1 procent av SL:s drygt 2 200 bussar eldrivna

Nya elbussar börjar köra nästa höst

Keolis tar över alla 54 busslinjerna i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna. 80 procent av trafiken ska köras med elbussar.

På tisdagen beslöt Region Stockholms trafiknämnd att ge Keolis ett tioårigt busskontrakt och ta över linjetrafiken från företaget VR på en rad olika ställen i nordvästra länet.

Den största praktiska konsekvensen blir att 80 procent av trafiken ska köras med elbussar, vilket ersätter dagens biodieselfordon.

Keolis tar över personalen

– Jag är väldigt glad över att Region Stockholm ger Keolis ytterligare förtroende och ser fram mot ett bra samarbete för att öka andelen emissionsfri kollektivtrafik även i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna, kommenterar Keolis VD Jan Kilström i ett pressmeddelande.

Skiftet görs med så kallad personalövergång, alltså att Keolis tar över personalen, berättar Christer Eklund, presschef på VR.

– Vi tycker naturligtvis det är tråkigt att behöva lämna ett så fint kontrakt, men det är de regler vi har att spela efter, säger han.

Vad gör ni med alla era bussar nu?

– Normalt säljer man bussarna. Trenden är att det blir och mer krav på elbussar i upphandlingarna, säger han.

Flera år försenat

De förlorande anbudsgivarna har på sig fram till den 5 maj att överklaga tilldelningsbeslutet.

– Jag kan inte säga än hur vi gör. Men vi ser inget självändamål i att överklaga. Det är bättre att se framåt, det finns många andra upphandlingar att jobba med, säger Christer Eklund på VR Sverige.

En tidigare, stor SL-upphandling av elbusstrafik i Huddinge, Botkyrka, Söderort, Nacka och Värmdö, som Nobina vann hösten 2021, ligger fortfarande överklagad, vilket har lett till kraftiga förseningar i SL:s elektrifieringsplaner. Ännu har Förvaltningsrätten inte tagit beslut i det ärendet.

Fakta om upphandlingen

Avtalet sträcker sig över 10 år och omfattar 54 busslinjer och 1 400 busshållplatser med cirka 130 000 påstigande en vanlig vintervardag.

Upphandlingen omfattar även trafikplanering, trafikinformation, biljettvalidering, fordonsanskaffning samt drift och underhåll av hållplatser och depåer.

Det totala värdet har beräknats till som mest 7 miljarder SEK.

Trafikstart sker i augusti 2024.

Källa: SL

Dagens biodieselbussar ersätts med elbussar, bland annat i Solna.

Dagens biodieselbussar ersätts med elbussar, bland annat i Solna.

Mostphotos/Roland Magnusson

De tar över busstrafiken i västra Stockholm

Värt 7 miljarder. ✔ 80 procent av trafiken ska köras med elbussar