På tisdagen beslöt Region Stockholms trafiknämnd att ge Keolis ett tioårigt busskontrakt och ta över linjetrafiken från företaget VR på en rad olika ställen i nordvästra länet.

Den största praktiska konsekvensen blir att 80 procent av trafiken ska köras med elbussar, vilket ersätter dagens biodieselfordon.

Keolis tar över personalen

– Jag är väldigt glad över att Region Stockholm ger Keolis ytterligare förtroende och ser fram mot ett bra samarbete för att öka andelen emissionsfri kollektivtrafik även i Bromma, Solna, Sundbyberg och Sollentuna, kommenterar Keolis VD Jan Kilström i ett pressmeddelande.

Skiftet görs med så kallad personalövergång, alltså att Keolis tar över personalen, berättar Christer Eklund, presschef på VR.

– Vi tycker naturligtvis det är tråkigt att behöva lämna ett så fint kontrakt, men det är de regler vi har att spela efter, säger han.

Vad gör ni med alla era bussar nu?

– Normalt säljer man bussarna. Trenden är att det blir och mer krav på elbussar i upphandlingarna, säger han.

Flera år försenat

De förlorande anbudsgivarna har på sig fram till den 5 maj att överklaga tilldelningsbeslutet.

– Jag kan inte säga än hur vi gör. Men vi ser inget självändamål i att överklaga. Det är bättre att se framåt, det finns många andra upphandlingar att jobba med, säger Christer Eklund på VR Sverige.

En tidigare, stor SL-upphandling av elbusstrafik i Huddinge, Botkyrka, Söderort, Nacka och Värmdö, som Nobina vann hösten 2021, ligger fortfarande överklagad, vilket har lett till kraftiga förseningar i SL:s elektrifieringsplaner. Ännu har Förvaltningsrätten inte tagit beslut i det ärendet.