Stockholms län ligger långt efter både Västra Götaland och Skåne när det gäller elektrifiering av bussflottan.

Idag är bara 1 procent av SL:s drygt 2 200 bussar eldrivna – att jämföra med Göteborg där varannan buss går på el. I fem skånska städer, bland annat Landskrona och Hässleholm, är samtliga stadsbussar elektriska.

Trafikpolitikerna i Region Stockholm hoppades kunna öka andelen rejält genom en stor upphandling av busstrafiken i Nacka, Värmdö, Huddinge, Botkyrka och Söderort, som egentligen skulle ha varit klar 2020.

Pandemin kom emellan

I första steget skulle 190 nya elbussar sättas in, vilket senare skulle öka till 300. Regionen låg i startgroparna för att bygga om bussdepåer och annan infrastruktur som krävs för elektrifieringen.

Sen kom pandemin vilket gjorde att upphandlingen fick pausas ett år. I oktober 2021 meddelades till slut att bussbolaget Nobina fick kontraktet. Målet var nu att trafiken skulle vara igång i april 2023.

Men upphandlingen överklagades direkt av konkurrenten Keolis, först till förvaltningsrätten och därefter till kammarrätten som ännu inte har avgjort tvisten.

– Idag är det oklart när trafikstarten kan ske. Det finns flera ytterligare faktorer som kan bidra till försening, säger Claes Keisu, presskommunikatör på SL.

"Om 5-6 veckor"

Mitt i frågar Stockholms kammarrätt när ärendet kan komma att avgöras där.

– Om cirka 5-6 veckor tror jag att vi har en dom. Vi är i slutfasen i skriftväxlingen mellan parterna, svarar den föredragande juristen Johan Nykvist.

David Erixon på Nobina tror att det kan ta ett och ett halvt år att få elbussarna på plats. Först måste de beställas, de måste tillverkas och levereras. Krig och brist på komponenter kan göra att det tar extra läng tid.

David Erixon på Nobina tror att det kan ta ett och ett halvt år att få elbussarna på plats. Först måste de beställas, de måste tillverkas och levereras. Krig och brist på komponenter kan göra att det tar extra läng tid.

Johan Töpel

David Erixon, kommunikationschef på Nobina, uppskattar att det kan ta cirka ett och ett halvt år från ett domslut – om avgörandet blir till Nobinas fördel – till att trafiken med elbussarna kan komma igång.

– Allting har varit pausat, både från vår och regionens sida. Vi kommer att behöva beställa fordonen, de måste tillverkas och levereras. Och det är stora omställningar som behöver göras, bland annat för att få nödvändig infrastruktur på plats, säger han.

Stora vinster

Som ett led i förberedelserna gav Trafiknämnden nu i veckan klartecken för att starta ombyggnaden av bussdepån i Nyboda, söder om stan, så att den klarar att ladda ett hundratal bussar.

Idag finns bara totalt 29 elbussar i trafik i Stockholms län.

Idag finns bara totalt 29 elbussar i trafik i Stockholms län.

Ingrid Johansson

Varför ligger Stockholm så långt efter de andra storstäderna?

– Det beror nog väldigt mycket på att flera av de stora upphandlingarna har överklagats. Jag ifrågasätter inte den processen. Men det är klart att det påverkar SL:s planer och regionens högt ställda mål om en elektrifierad bussflotta, säger David Erixon.