NY BILJETTHALL. Ungefär här, vid den tidigare uppgången till busstorget, ska resenärer kunna kliva in i de fem nya superhissarna. Foto: Michael Toll

SL:s nya station byggs 70 meter under Gullmarsplan

Gullmarsplan är under omvandling. En ny plattform 70 meter under dagens station ska byggas samtidigt som det blir en ny uppgång i Mårtensdal. Vi åkte dit för att se vad som händer på bygget.

  • Publicerad 05:46, 27 jun 2022

Det här bygget behöver vi ”knö in” med ett skohorn

Arbetet med att göra om Gullmarsplan beskrivs som det mest komplexa delprojektet i hela tunnelbaneutbyggnaden.

Det som gör det extra svårt: Allt arbete ska göras samtidigt som den befintliga trafiken rullar på precis som vanligt.

– 167 000 resenärer kliver varje dygn på eller av här. Man glömmer lätt bort Gullmarsplan, men det är den tredje största bytespunkten i Stockholm efter Slussen och T-Centralen, säger Anna Sandahl, projektchef på förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Anna Sandahl, projektchef för Blå linje till Söderort på förvaltning för utbyggd tunnelbana. Foto: Michael Toll

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) menar att Gullmarsplans förvandling är "en jätteviktig pusselbit i hela tunnelbaneutbyggnaden".

– Vi syr ihop systemet på ett nytt sätt och utbyggnaden gör att Hagsätragrenen får en femtioprocentig trafikökning när vi får en blå och framtida gul linje hit, säger han.

Superhissar

Det är långt ifrån några mindre justeringar som ska till. 70 meter under den befintliga biljetthallen ska en ny plattform byggas. Fem stora hissar ska transportera resenärerna upp och ner till en nya plattformen.

– Det är alldeles för trångt för rulltrappor, så hissar är det enda alternativet. Det här bygget behöver vi ”knö in” med ett skohorn, säger Anna Sandahl.

De totalt fem hissarna är så kallade högkapacitetshissar som tar runt 50 personer styck och färdas i hela fyra meter per sekund. Resan från perrongen 70 meter under marken tar cirka 40 sekunder och reseupplevelsen, rent hastighetsmässigt, ska vara ungefär som att åka upp i Kista Tower.

– För att optimera flödena kommer resenärerna gå in på ena sidan och ut på andra, säger Anna Sandahl.

HISSHÅLET. Det ska sågas och borras 70 meter ner i marken. Alla stenmassor transporteras bort i en tunnel i Sundsbacken vid Årstaviken. Foto: Michael Toll

Först såg, sen borr

Hur gör man då för att borra ett drygt 200 kvadratmeter stort hål 70 meter ner i marken, precis bredvid både tvär- och tunnelbana. Jo, de första 18 metrarna kommer sågas ut, detta för att det inte ska vibrera och låta så mycket för närboende.

Sedan ska de resterande 52 metrarna borras med en 4.5 meter stor specialborr. Stenmassorna släpps ner i en tunnel och transporteras bort via Sundstabacken, tunnelmynningen nere vid Årstaviken under Skanstullstullsbron.

– Vi kommer börja spränga ner i berget under hösten. Hisschaktet kläms in mellan alla befintliga spår och hissarna ska i framtiden transportera resenärer från blå linje till grön linje och biljetthall, säger Angelica Rosenlund, delprojektledare på Nya tunnelbanan.

Det blir även en ny tunnelbaneuppgång i Mårtensdal, i ett hus som håller på att byggas precis bredvid Sthlm One.

Budgeten för utbyggnaden av den Blå linjen från Kungsträdgården till Söderort och Nacka ligger på 21 miljarder kronor, vilket gör detta till en av de största infrastrukturprojekten i Sverige.

Allt ska vara klart till år 2030.

NÄRA TRAFIK. Till höger pågår arbetet med att bygga det stora hisschaktet som ska gå 70 meter ner i marken. Foto: Michael Toll

Det här ska byggas

✓ En cirka 1 400 meter lång tunnel och en ny plattform under dagens station Gullmarsplan.

✓ Ett 70 meter djupt hisschakt med fem stora hissar som sammankopplar befintlig station med den nya plattformen

✓ Ny stationsuppgång i Mårtensdal.

✓ Allt ska göras samtidigt som befintlig tunnelbana, bussar och tvärbana trafikeras enligt ordinarie tidtabell.

Visa merVisa mindre

Det här görs på platsen

I sommar: Borrning i hålet där hissarna ska placeras. De första 18 metrarna kommer sågas ut, detta för att det inte ska viberar så mycket för närboende.

November 2022 – februari 2023: Borrning för hisschakten. En cirka 4,5 meter stor borrkrona borrar ett stort 230 kvadratmeter stort hål ner i berget. All sten faller ner i tunneln och tas ut den vägen. Därefter sprängningar 70 meter ner i marken.

Januari 2024: Installationer av de fem hissarna

Maj 2025: Allt ska vara klart

2030: Trafikstart

Visa merVisa mindre