När Dag Joelsson vaccinerade sig upprördes han över brister i hygienen. Foto: Mostphotos/Privat

Slår larm om dålig hygien vid vaccination

När Dag Joelsson fick sitt vaccin mot säsongsinfluensan tvättades inga händer, och varken handskar eller handsprit användes. "Jag blir orolig, det är ju äldre och riskgrupper som kommer in för vaccinering", säger han.

  • Publicerad 13:00, 24 nov 2020

Dag Joelsson, 64, arbetar på en daglig verksamhet för personer med funktionshinder, och vill för allt i världen inte åka på influensan, än mindre covid-19.

Både för sin egen skull, och för dem han jobbar med.

Därför har han sett till att få vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Men väl där blev han bestört.

– Personen som vaccinerade mig använde inte handskar, och tvättade varken händerna eller spritade dem, trots att hon jobbade med dator och telefon innan jag fick mitt vaccin. Hon använde inte heller visir eller munskydd, säger han.

Använder skydd i jobbet

Själv använder han munskydd eller visir om han behöver vara närmare brukarna än en meter, till exempel vid omvårdnad.

– Jag blir orolig om det går till så här, det är ju äldre och personer i riskgrupper som kommer in för vaccinering som kan bli utsatta för smitta, säger Dag Joelsson.

Han mejlade vaccinatören, som svarade att de inte använde handskar, men att de skulle prata med personen ifråga om hygienrutinerna.

Finns rutiner att följa

Vårdhygien Stockholm har exakta anvisningar för hygienrutiner vid vaccinationer.

Förutom basala hygienrutiner ska visir eller munskydd användas vid ansiktsnära kontakter med patienten, och syftet är i första hand att skydda patienter mot smitta från personal.

Dessutom ska handskar användas vid risk för kontakt med kroppsvätska samt om det finns stick- eller skärrisk på händer. Handskar ersätter dock inte kravet på handdesinfektion.

Smittorisk ska minimeras

Riskgrupper ska heller inte vistas där det samlas många människor. Därför ska "vaccinationsverksamheten organiseras på ett sätt så att man inte riskerar att smitta någon med covid-19 i samband med vaccinationen".

Rebecca Lundholm Krig, chef för Vårdhygien, kommenterar Dag Joelssons berättelse så här i ett mejl:

"Som det beskrivs här så var det inte korrekt agerande av den här vaccinatören. Personalen ska använda skyddsutrustning och basala hygienrutiner på rätt sätt. Tyvärr kan det förekomma fel i alla verksamheter och då är det viktigt att det uppmärksammas."

Ingen tillsyn

Vårdhygien är en enhet i Region Stockholm som ger råd och rekommendationer till vårdgivare, och de har även utbildningar.

"Däremot har vi inte tillsynsansvaret, det ligger på IVO. Det var klokt att patienten uppmärksammade att råd och rekommendationer inte följdes vid det här tillfället och det är mycket bra om man som patient påtalar det för vårdgivaren, det hjälper dem att bli bättre" skriver Rebecca Lundholm Krig.

Dag Joelsson. Foto: Privat