SL har ändrat i avtalen med Arriva som driver trafiken på Saltsjöbanan och Roslagsbanan. Orsaken är enligt SL ”en modernisering av fordonsflottan”.

”Uppdateringen utgår från att lokföraren, i de fall förutsättningar finns, kommer kunna övervaka trafikantutbyte och dörrstängning utan konduktör”, skriver trafikförvaltningens förvaltningschef David Lagneholm och David Angermann, chef för ledningsstaben.

Backspeglar och tekniska lösningar

Svaren från SL:s ledning kommer efter att Vänsterpartiet i region Stockholm hört talas om det förändrade avtalet och ställt frågor om det.

SL svarar att om lokföraren själv kan överblicka hela tåget med hjälp av ”backspegel, trafikspegel eller från en plats på plattformen” får tåget köras utan konduktör eller tågvärd. Lokföraren kan också ta hjälp av tekniska hjälpmedel som kameror om de har godkänts av SL.

Som Mitt i har berättat tidigare har lokförare och passagerare protesterat mot att tågvärdar ska ersättas av kameror på pendeltågen som körs av MTR.

Sedan 2018 har SL tillåtit att lokförare kör utan tågvärdar på Saltsjöbanans sträcka Igelboda-Solsidan. Men SL konstaterar att det på sträckan Henriksdal-Saltsjöbaden och hela Roslagsbanan inte finns ”tekniska förutsättningar” med nuvarande tåg.

Sparar pengar

Möjligheten att köra utan konduktör uppstår när de nuvarande tågen byts ut.

Enligt SL finns inga risker ”kopplat till att lokföraren övervakar trafikantutväxlingen”. Att köra utan tågvärdar sparar pengar både för SL och Arriva.

”Besparingen på Roslagsbanan kommer trafikförvaltningen till godo” efter som det nya avtalet ”är mer kostnadseffektivt”, skriver SL. På Saltsjöbanan är det Arriva som sparar pengar ”så länge säkerhetsmässiga krav i avtalet för Saltsjöbanan är uppfyllda”.

”Minskad trygghet och service”

Vänsterpartiet är kritiskt och vill att region Stockholm i stället för entreprenörer ska köra tågen.

”När jakten på vinst innebär avskaffande av konduktörer och ombordpersonal drabbas resenärerna i form av minskad trygghet och service, och personalen som får tuffare arbetsvillkor, och alla av en försämrad säkerhet. För resenärernas och personalens skull driver vi i Vänsterpartiet på för ett stopp för de ideologiskt drivna upphandlingarna av kollektivtrafik och vill istället ta tillbaka den i egen regi.”