Barnen Umra och Aysu Yaren fick i ett år åka kollektivt till skola och förskola i Krusboda i stället för att gå i Njupkärr nära där de bor. Här med pappa Wahidullah. Foto: Sacharias Källdén

Skolor föreslås rivas och två nya byggas

På tio år behövs det över 400 nya skolplatser i Tyresö, räknar kommunen med. Nu har kommunen gått vidare med två förslag för att få till fler platser. I båda rivs Njupkärrs skola och Stimmets skola och två nya skolor byggs på platserna.

  • Publicerad 14:24, 30 okt 2020

Det är fullt i de flesta av Tyresös grundskolor. Krusboda och Nyboda är undantagen.

– Vi kan ha svårt att erbjuda framför allt nyinflyttade deras förstahandsval. Vi kan inte garantera att man får en plats på en närliggande skola. Det är ingen situation vi vill befinna oss i, säger Johan Ahlkvist, skolchef för grundskolan i Tyresö.

Han konstaterar att det har varit fullt i de flesta av Tyresös skolor framför allt de sista två åren.

Hur har kommunen hamnat här?

– Jag kan bara konstatera att utökningen av skolplatser har inte skett i samma takt som det rätt snabba byggandet av bostäder har krävt.

Väntade ett år

Familjen Yaren har märkt av att det är fullt.

Syskonen Umra, 7 år, och Aysu, 4 år, kommer gående över Njupkärrs skolgård där de började efter sommaren. Pappa Wahidullah har precis hämtat dem. De bor i Granängsringen, några minuters promenad härifrån.

– Vi väntade längre än ett år på att få plats här. Under den tiden gick barnen i Krusboda. Det tog lång tid varje dag att ta de två bussarna dit, säger Wahidullah.

Förslag A

Fårdala skola blir med årskurs 6 igen. Paviljong behövs.

Särskolan årskurs 1–9 startar på Nyboda skola. Lokalerna och utemiljön anpassas.

Ny Njupkärr skola byggs för årskurs F–6 med plats för cirka 450–550 elever samt ny idrottshall.

Ny Stimmet skola byggs för årskurs F–9 med plats för cirka 750 elever samt ny idrottshall.

Nyboda skola får nya klassrum i nuvarande byggnad. När nya Stimmet är klar blir Nyboda två parallellig årskurs F–9.Källa: Centrum­utredning grundskolor

Visa merVisa mindre

Förslag B

Fårdala skola blir en årskurs F–5 tills vidare.

Särskolan årskurs 1–9 flyttar in i Stimmets nya skola.

Ny Njupkärr skola byggs för årskurs F–6 med plats för cirka 450–550 elever samt ny idrottshall.

Ny Stimmet skola byggs för årskurs F–9 med plats för cirka 750 elever samt ny idrottshall.

Nyboda skolor får nya klassrum i nuvarande byggnad. När särskolan flyttar ut ges plats för 50–75 elever.

Källa: Centrumutredning grundskolor

Visa merVisa mindre

Över 400 platser behövs

Det kommer behövas över 400 fler skolplatser de kommande tio åren, enligt kommunen prognos.

Kommunen har utrett hur nya platser kan skapas och tagit fram två förslag. Det är tidigt i processen och inga beslut om vad som ska hända är fattade, men kommunstyrelsen sa nyligen ja till att inleda förstudier för inriktningarna.

I båda förslagen samlas hela särskolan på en skola. Njupkärr och Stimmets skola rivs och nya skolor med plats för fler elever byggs där de ligger i dag. Stimmet får enligt förslaget högstadium till skillnad från i dag.

Att bygga en ny skola på ny mark väljs bort eftersom en lämplig mark i centrumområdet är svår att finna, enligt utredningen

Varför riva i stället för att bygga ut?

– Det beror på skolornas skick. Njupkärr är i behov av en totalrenovering och det blir billigare och bättre att bygga en ny och större. Stimmet är också i rätt dåligt skick och den är svår att bygga till på ett sätt så att den blir funktionsduglig ur ett pedagogiskt perspektiv, säger Ahlkvist.

Fornudden öppnar om ett år

Förstudien kommer att göras i år och nästa år. Utredningen föreslår att Njupkärr byggs först och enligt den grova tidsplanen skulle en evakuering av skolan kunna bli av 2022 och en ny skola stå klar 2025.

– Det går ju sällan att få modullösningar lika bra som en befintlig skola men i det längre perspektiv kommer vi nya få ändamålsenliga lokaler som är fräscha lång tid framöver.

Med tanke på att det är fullt i de flesta skolor i dag. Hur kommer ni att klara att ge elever platser fram till en ny skola står klar?

– Nya Fornudden öppnar hösten 2021 och då får vi nästan 300 fler platser. Vi kommer att få mer luft i systemet i hela centrumområdet.

En ny skola föreslås i en utredning byggas där Njupkärr ligger i dag. Foto: Sacharias Källdén