Nybygge. Området i Vårberg ska få en stadsliknande karaktär. Här syns en visionsbild för Stångholmsplatsen mot Lillholmen. Foto: Olof Eriksson, Oevis

Sista chansen att tycka till om Stångholmsbacken

Över 600 nya bostäder, ny förskola och nya parker ska byggas i området runt Stångholmsbacken i Vårberg. Nu är sista chansen för boende i området att tycka till om projektet.

  • Publicerad 13:00, 9 okt 2020

Vi vill bygga vidare på den arkitektur som redan finns i området.

Vårberg genomgår en stor omdaning. Som Mitt i Skärholmen tidigare har berättat planeras här tusentals nya bostäder som en del av Fokus Skärholmen. I det nya området Stångholmsbacken ska bostäder byggas i den nuvarande Stångholmsparken och på garageplatserna i området. Av dem blir cirka en tredjedel hyresrätter och resterande bostadsrätter.

Detaljplanen för Stångholmsbacken har varit ute på samråd och boende i området har framför allt varit kritiska till att man bygger på parkmark.

– Vi kommer att ersätta Stångholmsparkens funktion med två nya parker i området där vi tar bort gångtunnlarna, säger Susanne Arvidsson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Har gjort förändringar

En del av byggnaderna har också tagits bort eller gjorts mindre efter synpunkter från kringboende och skönhetsrådet. I ursprungsförslaget var planen att bygga 685 nya bostäder. Nu är siffran nere på 620.

– Tydligast ser man det vid Vårholmsbackarna där vi ursprungligen hade två tornliknande byggnader, men nu har vi gjort om det så att de har samma höjd som övrig bebyggelse. Vi har också tagit bort ett punkthus i Lillholmen så det blir två istället för tre, säger Susanne Arvidsson.

Tanken är att husen i området ska vara mellan fyra och sju våningar med undantag av radhusen som blir två eller tre våningar.

– Vi vill bygga vidare på den arkitektur som redan finns i området så att man ska känna igen sig, säger Susanne Arvidsson.

Ska bli mer stadsmässigt

Området ska också få en stadsliknande gata med butiker och lokaler i bottenvåningarna, så att det blir liv och rörelse även på kvällar.

– Man ska ha möjlighet att gå ut och möta andra människor och känna att det finns något som händer där. Gatorna blir även för gående och cyklister, inte bara för bilar, säger Susanne Arvidsson.

Boende har också haft synpunkter på att knappt hälften av parkeringsplatserna försvinner när hus byggs där och garagen hamnar under jord.

– Idag finns cirka en parkeringsplats per lägenhet, men de utnyttjas inte så vi föreslår lite drygt hälften som är den efterfrågan som finns idag, säger Susanne Arvidsson.

Förslaget finns ute för granskning till den 20 oktober.

Nu kan du lämna synpunkter

Detaljplanen för det nya området Stångholmsbacken och Falkholmsgränd finns nu ute för granskning.

Här planeras 620 nya bostäder i blandad bebyggelse.

Förslaget kan ses på Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4, på webbplatsen stockholm.se/detaljplaner, samt som 3D modell på https://cityplanneronline.com/stockholm/stangholmsbacken 

Synpunkter kan lämnas fram till den 20 oktober.

Bygget beräknas starta 2022.

Visa merVisa mindre

Visionbild för södra sidan av Stångholmsbacken. Foto: Olof Eriksson, Oevis