Socialdemokraternas förslag är en del av partiets mål att få Solna att bli klimatneutralt till 2035 och skulle innebära att alla Solnas stadsdelar fick en laddgata för elbilar.

– Solna är så pass tätbebyggt att det ska vara en föregångskommun. Idag är Solnas största klimatpåverkan trafiken och då är elektrifieringen av biltrafiken en nödvändighet, menar socialdemokratiska oppositionsrådet Sara Kukka-Salam.

Laddad fråga

Behovet av laddstolpar i Solna har varit en diskuterad fråga. Solna är den kommun i landet med flest laddbilar, 18 procent av bilarna är laddbara enligt Transportanalysens senaste rapport.

Under 2019 lovade Solna stad att 40 laddstolpar skulle vara utplacerade till 2020. Idag är det endast ett fåtal av dem som kan användas.

– Den stora svårigheten med laddstolparna har varit att få till en elkoppling, en process som tagit väldigt lång tid, säger Magnus Persson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Han håller med om att det finns en brist på laddstolpar i Solna idag, men är skeptisk till förslaget att samla alla på en plats.

– Det är ingen tvekan om att det behövs fler laddstolpar i varje stadsdel. Men jag tar hellre laddning på flera ställen i Solna än att de är endast vid en specifik plats.

Hur går det med de 40 laddstolpar som skulle placeras ut innan 2020?

– Jag vet att några stolpar är utplacerade, någon är elektriskt inkopplad. Det betyder att det inte är så långt borta, men jag har inget exakt datum.

Parkeringsplatser blir laddplatser

Det nya förslaget skulle innebära att några av de kommunala parkeringsplatserna blir laddplatser för elbilar istället, vilket skulle kunna komma att innebära färre platser för icke eldrivna bilar.

– Det ska vara lätt att vara klimatsmart i Solna, om det innebär att det är lättare att hitta en parkeringsplats om man har en miljöbil så får det vara så, menar Sara Kukka-Salam.

I nuläget är förslaget inte en konkret motion eller ärenden med exakt tidplan i kommunen. Förslaget kommer däremot finnas med i socialdemokraternas budget som det röstas om i november.