Vägval. Cyklister som kommer norrifrån från Hornsgatan ska välja S:t Pauslgatan genom att cykelvägen görs mer tydlig. Foto: Sweco Architects, Jonas Johansson

SE BILDERNA: Så vill staden leda bort cyklarna från Götgatan

Länge har cykelstråket längs norra Götgatan varit ett aber för både gående och cyklister. Nu har staden lagt fram ett förslag på en permanent lösning för att göra det lättare att ta sig fram.

  • Publicerad 10:50, 19 aug 2021

Det är klart att det är en utmaning att ändra ett beteende bara genom utformning

Sedan 2017 har staden utrett vilka möjligheter som finns för att förbättra cykelstråket förbi Götgatan. Det har nu landat i ett förslag på en permanent lösning.

Den innebär att cyklister, mellan Högbergsgatan och Sankt Paulsgatan, ska ledas om till Repslagargatan. Sedan tidigare har staden försökt få cyklister att välja den vägen men nu ska de ska lockas dit genom att alternativet görs mer attraktivt.

Lösningen stavas visuell ledning, där cykelbanan blir mer tydligt markerad, och skillnader mellan gång- och cykelbana förtydligas.

Anpassa hastigheten

Den utpekade sträckan, från Noe Arksgränd i söder till Peter Myndes backe i norr, kan även bli cykelgata och målas röd. Det betyder att motordrivna fordon där måste anpassa hastigheten till cykeltrafiken.

TRAFIKHINDER. I början av sommaren sattes granitblock ut på Götgatsbackenför att förhindra fordonsattacker, enligt staden som varnade för en ännu mer strulig trafiksituation på sträckan. Foto: Per Brandt

Konceptbild. Förslaget innebär bland annat att cyklister leds runt den del av Götgatan som är gågata. Foto: Sweco Architects, Jonas Johansson

Markeras och målas

I Repslagargatans korsningar får annan korsande trafik väjningsplikt. Parkeringen längs vägen föreslås flyttas till västra sidan, och en cykelbana målas ut i norrgående riktning, för att underlätta möten mellan bilar och cyklister.

Götgatsbacken skyddas mot attacker – staden varnar för trafikkaos

Samtidigt skulle entréerna till den del av Götgatan som är gågata markeras, med hjälp av möblering och skillnad i gatubeläggningen.

– Det är klart att det är en utmaning att ändra ett beteende bara genom utformning, men med de här åtgärderna kommer vi så långt vi kan i att göra det tydligt att en alternativ väg finns, säger Henrik Söderström, trafikplanerare vid trafikkontoret.

Rörigt i trafiken när delar av Högbergsgatan enkelriktas

Den 26 augusti ska trafiknämnden ta beslut om en fördjupad utredning av förslaget. Byggstart väntas 2022 och i dagsläget är ambitionen att färdigställande kan ske 2023.

Prislappen på projektet väntas uppgå till 18 miljoner kronor.

Vart tog skyltarna på Högbergsgatan vägen?