Framtida flygvy. 2029 ser Liljeholmen ut så här från ovan, enligt planen. I den låga gröna byggnaden finns t-banestationen. De tre höga gröna husen är kontorshus. Bakom dem syns hotellet (rödtonat). Den vita huskroppen är dagens byggnad, högre och med ny fasad. Närmast parken ligger två bostadshus. Foto: Citycon/TMRW

Se bilderna: Så här kan framtida Liljeholmen bli

Överdäckad tunnelbana, tio våningar höga kontorshus, en hotellskrapa, mer krogliv, en inglasad plaza och ett mer levande torg. Nu kan du tycka till om de planerna för Liljeholmen, som kommer att ge många års byggstök.

  • Publicerad 13:34, 5 feb 2021

Grönskan som tas bort i projektet är marginell.

2009 slog Liljeholmsgallerian upp portarna, och förvandlade området till en livlig handelsplats. Bara några år senare började ägaren Citycon fundera på att expandera.

Nu har de omfattande planerna fått konkret form, i ett förslag till detaljplan. Av det framgår att Citycon vill bygga 70 000 nya kvadratmeter med kontor, hotell, handel, bostäder, krogar, kaféer, mötesplatser och kultur – och det kan bli biograf och bibliotek.

– Vi har haft dialoger med både handlare och andra, som bor och verkar i området. Deras önskemål och dialogen med Stockholms stad har inspirerat oss i vårt utvecklingsarbete, säger Veronica Palmgren, utvecklingsdirektör för Citycon Sverige.

Förändrat torg. De tre nya husen till höger blir tio våningar höga. Till vänster syns dagens byggnad, som blivit högre och fått ny fasad. Foto: Citycon/TMRW

Spåret däckas över

Som Mitt i tidigare har berättat ska hela spårområdet däckas över. Där ska sedan tre tiovåningshus byggas, liksom en hotellskrapa med 200 rum, längre upp mot Nybohov.

Liljeholmstorget får alltså en betydligt högre skyline än i dag. Även dagens galleriabyggnad blir högre och länkas samman med de nya husen genom stråk.

Inglasad plaza

Dessutom blir det ett inglasad plaza upp till Nybohovsbacken, med utsikt mot Trekantsparken. Här ska man kunna slå sig ner och luncha, fika eller jobba.

– Stråket gör det också mycket lättare att ta sig från Nybohov till Liljeholmstorget än i dag. Tillsammans med Stockholms stad har vi identifierat det som viktigt, säger Veronica Palmgren.

I jätteprojektet ingår också att förbättra det som inte fungerar så bra i dag. Dit hör Liljeholmstorget. Många upplever torget som otryggt och trafikosäkert. I framtiden ska det vara en mer gästvänlig plats, är ambitionen.

Inomhusstråk. Mellan dagens galleria/kontorshus och de nya kontorshusen. Takhöjden blir uppemot 15 meter. Foto: Citycon/TMRW

Bostäder vid parken

120 nya bostadsrätter planeras också, på en parkering vid Trekantsparken. Enligt Veronica Palmgren påverkar det knappast parken.

– Grönskan som tas bort i projektet är marginell eftersom vi bygger på det överdäckade spårområdet och på en parkering, säger hon.

Ny vy. Så här blir vyn från Trekantsparken, om planerna blir verklighet. Längst till höger är de två bostadshusen, med cirka 120 bostadsrätter. Bakom dem syns de andra byggnaderna, som bland annat ska rymma kontor, hotell, handel, service, kultur och mötesplatser. Foto: Citycon/TMRW

År av byggstök

Om allt går som planerat däckas spårområdet över 2023–2025. Sedan startar själva bygget. Först 2029 ska allt vara klart, så de som bor och verkar i området får räkna med en lång period av byggstök. Vilken kostnad man kalkylerar med går Citycon inte gå ut med än.

– Det väntar vi med tills vi kommit längre i processen. Men vi säkrar förstås ekonomin i projektet, säger Veronica Palmgren

Så här gör du om du har synpunkter

Vill du lämna synpunkter på planerna för Liljeholmen? Den 2 februari–15 mars är stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan ute på samråd.

Berörda kan lämna synpunkterna via mejl (stadsbyggnadskontoret@stockholm.se) eller via webbsidan bygg- och plantjänsten, där förslaget finns att läsa. Information finns också på sajten Stockholm växer.

Detaljplanen beräknas antas i slutet av 2022 och vinna laga kraft 2023. Samma år ska t-banan börja däckas över, är planen.

Visa merVisa mindre

Så här mycket vill Citycon bygga

Projektet RE:LIljeholmen innebär att Citycon ökar sin fastighetsyta med 70 000 kvadratmeter (från 48 000 kvm).

Preliminär fördelning är 30 000 kvm kontor, 10 000 kvm bostäder, 14 000 kvm hotell, 6 000 kvm publika ytor med handel och service samt 10 000 kvm garage och tekniska utrymmen.

Cirka 3 000 nya arbetsplatser beräknas skapas.

Planen har växt fram i tätt samarbete med SL och Stockholms stad.

Källa: Citycon

Visa merVisa mindre