Fastighetsägaren Skandia planerar att riva det 70-åriga Läkarhuset och bygga ett nytt höghus på samma plats. Tanken är att det ska bli ett cirka 80 meter högt kontorshotell med butiker i bottenplan. Eventuellt kan det även bli ett vanligt hotell i framtiden. Orsaken till att man vill riva huset är att det anses vara alldeles för slitet och ha för lågt i tak för att fungera för kontor.

Tidigare ingick även kvarteren bredvid och ett 50-tal nya lägenheter i byggplanen, vilket fick både oppositionen och stadsdelsförvaltningen att reagera. Dessutom passar inte ett höghus i glas in i stenstaden, menar partierna.

Skandia fastigheters visionsbild över det nya kontorshotellet.

Skandia fastigheters visionsbild över det nya kontorshotellet.

White arkitekter/Skandia fastigheter

SD har nu tagit fram ett eget förslag.

– En grotesk betongskyskrapa ska inte ersättas av en annan. I stället vill vi ha klassisk arkitektur i nyrenässans, säger gruppledaren Gabriel Kroon (SD).

– Vi vill att delen där Coop ligger idag ska inkluderas och byggas i samma stil. Det är en annan fastighetsägare, men vi tycker att staden borde ta ett helhetsgrepp. Det blir konstigt att man splittrar upp det på det här sättet.

Bostäder ovanför Coop

Förslaget består av två byggnader med bostäder i ett sjuvåningshus som byggs ovanpå Coop. Den andra byggnaden med hotell och kontor blir lägre än den föreslagna i trä.

– Vi tycker att staden ska bygga enhetligt. Nu ser vi ett Coop-hus i postmodernistisk stil byggt på 1980-talet och en modern skyskrapa.

– Man behöver ju riva hela fastigheten då. Staden har planmonopol, så de måste ta initiativet att sammanföra fastighetsägarna. Den ena vinner på att få bygga högre, de andra får en ny byggnad mer attraktiv för kontor och hotell i och med möjligheten till högre hyror för ett unikt hus i klassisk arkitektur.

Bara danska, svenska och finska flaggor vid hotellet?

– Det är de nordiska flaggorna för att vi är i Norden. Det är klart att hotellet kan byta flaggor om det är något statsbesök eller så.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Jan Valeskog (S) har tidigare sagt att man tar ställning till synpunkterna när förslaget kommer tillbaka till nämnden. Han menar att man utgår från stadens arkitekturpolicy.

– Man kan inspireras av klassisk arkitektur som inte är en egen stil utan kan ha olika inspirationskällor i historien. Vi tar ställning till gestaltningsfrågor när vi får förslaget från anlitade, duktiga arkitekter som också har en god kunskap om de många funktioner som måste finnas i byggnaden.

Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm

Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm

Pressbild

Het arkitekturdebatt

Debatten om modern arkitektur kontra klassisk har varit het de senaste åren.

Men frågan man borde ställa sig är vad man egentligen längtar tillbaka till, menar Erik Stenberg, arkitekt och lektor vid KTH.

– Det blir en repressiv politik när vurmen för klassisk arkitektur blir styrande. Om man går ända tillbaka till antiken var det till exempel slavar som byggde husen Det pekar bakåt till en tid man säger var bättre. Men bättre för vem?

Det går inte att bygga som på 1800-talet, däremot går det att utsmycka nybyggda hus i olika stilar, menar han.

– Men det blir en kosmetisk åtgärd. Där är det väldigt avhängigt arkitektens och byggarens kompetens, och eftersom vi inte har så mycket sådant hantverk i dag blir det oftast betydligt dyrare.

Av klimatskäl tycker Erik Stenberg att man borde renovera Läkarhuset, KPMG-huset och andra kontorsbyggnader istället för att riva och bygga nya.

– I grund och botten är det katastrof att ens föreslå en rivning. Särskilt på så pass unga byggnader. Jag skulle argumentera för att det är den nya pendeltågsstationen som driver rivningen. Den mångdubblade värdet av marken vid Odenplan. Nu ser vi effekterna av det.

Erik Stenberg, lektor i arkitektur vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

Erik Stenberg, lektor i arkitektur vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

Peter Lydén