SLÖJFÖRBUD. Sverigedemokraternas gruppledare Peter Wallmark vill förbjuda slöja i stadens grundskolor. Foto: Stefan Källstigen/Mostphotos

SD vill ha slöjförbud i skolan – möts av skarp kritik

Det är naivt att tro att barn frivilligt bär slöja. Det skriver sverigedemokraterna Peter Wallmark och Martin Westmont i en motion till kommunfullmäktige om ett slöjförbud i stadens grundskolor. Men förslaget får skarp kritik från flera håll.

  • Publicerad 05:11, 17 nov 2021

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna Peter Wallmark och Martin Westmont att Stockholm stad bör införa slöjförbud i sina grundskolor. Ett förslag som förts fram av partiet ett flertal tillfällen, bland annat i P4 Stockholms politikerdebatt 2018.

I motionen skriver de att de värderingar som slöjan representerar inte hör hemma i ett modernt, sekulärt samhälle.

Vidare menar de att skolan ska främja interaktion och jämställdhet och att slöjan är en islamistisk symbol som "symboliserar såväl religiös underkastelse som påtvingad uppdelning mellan män och kvinnor, framtagen av män för att förtrycka kvinnor."

Motionen skrevs den 24 mars 2020 och skulle tagits upp på kommunfullmäktige den 8 november i år. Den sköts dock fram ytterligare.

SD vill byta ut fasaden på nya Liljevalchs

Olagligt förbud

Samma år som motionen skrevs kom det i november ett beslut från förvaltningsrätten att de två kommuner i Skåne som infört ett slöjförbud i grundskolan var tvungna att riva upp förbudet.

Förvaltningsrätten ansåg att förbudet stred mot religionsfriheten i såväl grundlagen som Europakonvensionen.

I april i år fick fick Sverigedemokraternas Richard Jomshofs motion om slöjförbud avslag i riksdagen.

Mitt i har sökt Svergiedemokraternas Peter Wallmark, som avböjer att kommentera ärendet innan det tagits upp i kommunfullmäktige.

Stockholms Stads skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) skriver i ett mail till Mitt i att hon är starkt kritisk till förslaget.

Inget stöd i lagen

– Sverigedemokraterna är besatta av att kontrollera andra människor, och i synnerhet kvinnor och flickor. I en demokrati har varje människa rätt till sin åsikt, religion och sin frihet. Ett förbud mot vissa plagg skulle strida mot Europakonventionen, barnkonventionen, skollagen och diskrimineringslagen. Lagar och konventioner jag står bakom. Det är oerhört viktigt att stärka både pojkar och flickor så att de får forma sina egna liv och leva som de vill.

– Jag kommer aldrig tvinga någon att ha, eller inte ha, vissa kläder.

Såväl utbildningsnämnden som stadsledningskontoret har i beredningsprocessen ställt sig negativa till motionen, med hänvisning till gällande lagstiftning.

SD vill ge grönt ljus för att bygga i Nationalstadsparken

SLÖJFÖRBUD. Sverigedemokraternas gruppledare Peter Wallmark vill införa ett slöjförbud i stadens grundskolor. Foto: Stefan Källstigen