På gång. Här längs Saltarövägen, mellan Evlingeinfarten och Lanternvägen, byggs nya gång- och cykelvägen Foto: Eva Tonström

Saltarövägen får snokvänlig cykelväg från Evlinge

Nu byggs en gång- och cykelväg längs Saltarövägen, mellan Evlinge och Norra kopparmora. Men med en detalj – en barriär för att skydda hasselsnokar.

  • Publicerad 09:31, 3 dec 2021

Gång- och cykelvägen som kommer från Älvsby industriområde, och slutar i Evlinge, ska dras vidare till Norra Kopparmora. Den byggs längs Saltarövägen, mellan Evlingeinfarten och Lanternvägen.

Det handlar om 565 meter och är en deletapp i en planerad utbyggnad av gång- och cykelväg hela vägen ut till Saltarö.

Det är bara en sak – den ska anläggas mitt i ett hasselsnoksområde. Och eftersom snoken är fridlyst måste man ta hänsyn till det när man bygger.

Därför kommer någon form av barriär att sättas upp mellan ängen, där hasselsnokar har setts, och den planerade gång- och cykelvägen, som ska löpa utmed Saltarövägen. Den ska hindra snokar från att ta sig upp på vägbanan och bli överkörda.

– Förslaget är ett lutande T-stöd i betong med en höjd på cirka 50 centimeter mellan ängen och cykelvägen, säger Värmdös kommunekolog Gundula Kolb.

Värmdö "hotspot" för hasselsnok

Saltarövägen är redan i dag ett hot för snokarna och eftersom utredarna föreslår en barriär mot vägen passar man nu på att göra en sådan när man ändå bygger cykelvägen, tillägger hon.

Trots att snoken är sällsynt finns det ovanligt gott om dem i Värmdö, enligt Gundula Kolb.

– Värmdö utgör ett slags hotspot för hasselnok, med gott om lämpliga livsmiljöer. De trivs i områden med gamla glesa hällmarksskogar med rik förekomst av bergssprickor, stenblock och ljungmattor, solexponerade raviner och närhet till gräsmarker och lövskogar där de kan hitta föda, säger hon.

Gundula tycker att Trafikverket bör utreda var hasselnokstunnlar behövs och anlägga det för att minska antalet snokar som dör i trafiken.

Värmdö kommun har en gång- och cykelplan som gäller fram till 2030. Målet är att förbättra och bygga ut dagens gång- och cykelvägnät och knyta samman kommunens centrumområden (Hemmesta, Brunn, Gustavsberg, Björkås och Stavsnäs), det regionala cykelstråket mellan Värmdö och Stockholm och kommunens förändringsområden.

Gång- och cykelnätet ska även på sikt nå replipunkterna Stavsnäs, Sollenkroka, Boda och Björkviks brygga.

Fridlyst. Hasselsnoken är ovanlig i Sverige och den är ofarlig för människor. Foto: Mostphotos

Hasselsnoksområde. Här på ängen vid infarten till Evlinge har man hittat hasselsnok. Foto: Eva Tonström

Fortsättning. Här slutar gång- och cykelvägen i Evlinge idag. Nu förlängs den mot Norra Kopparmora. Foto: Eva Tonström

Hasselsnok

Hasselsnoken är fridlyst och tillhör familjen snokar.

Den saknar gifttänder och är ofarlig för människan. Färgen är brun eller grå med två längsgående rader med mörka fläckar eller band på ryggen. På sidan av huvudet löper ett brunsvart band över ögat. Hasselsnoken kan bli 80 centimeter lång.

Den finns i södra delarna av Sverige, men är ovanlig eftersom den egentligen föredrar varmare klimat. Den finns även i Västeuropa och runt Medelhavet.

Visa merVisa mindre