1. Störs du av klotter i Solna?

2. Vad tycker du om att Solna ska få en laglig graffitivägg?

Stefan Källstigen

Sakhele Vanda, 39, Skytteholm:

1. – Det brukar vara en del i centrum, i tunnlar och så. Jag tycker klottret förstör stadsmiljön, det skapar ett ruffigt intryck.

2. – Bra idé. Samtidigt tänker jag att en del som klottrar gillar "thrillen" med att det är olagligt, den gruppen är nog svår att locka till en laglig vägg.

Stefan Källstigen

Birgitta Hansen, 81, med hunden Semli, Huvudsta:

1. – Ja, det gör jag. Särskilt i gångtunnlar är de väldigt pigga på att klottra, inte ser det vackert ut och så kostar det mycket pengar att göra rent.

2. – Det är väl en jättebra idé för de som har behov av att hålla på med sådant. Sen är det inte säkert att problemet minskar för det.

Stefan Källstigen

Pezhman Rahimi, 44, Skytteholm:

1. – Nej, inte direkt. Jag tror att klotter är ett större problem på andra platser runt om i Stockholm.

2. – Det är positivt med platser som folk kan uttrycka sig på, jag tror det kan bli ett bra inslag.

Stefan Källstigen

Nina Arvidsson, 43, driver kaféet Nina i parken i Skytteholmsparken:

1. – Nja, Jag tycker att klottret minskat. Det är inte lika mycket i parken och på toaletterna som förr.

2. – Jag tror på det, bättre en vägg än att det klottras på hus och fastigheter. Vi hade fruktansvärda problem med klotter förr, hela stugan blev nedklottrad gång på gång. För några år sedan lät vi en konstnär måla en vägg här, då minskade klottret direkt. Som jag förstått det ger man sig inte på andras taggar.