Konceptbild. Förslag på hur nya Stigbergsparken kan komma att se ut, sett från väster. Foto: Sweco

Så ska Stigbergsparken palla alla pendlare

När nya station Sofia står färdig måste Stigbergsparken stå pall för alla nya pendlare. Därför har staden nu lagt fram ett förslag på hur parken kan göras om. Men Daniel Helldén (MP) efterlyser mer grönska. "Jag hade velat se en mjukare plats."

  • Publicerad 10:25, 21 sep 2021

Just nu pågår bygget av nya station Sofia i Stigbergsparken på Södermalm. När den står färdig väntas området bli mer befolkat än i dag, framförallt med många som ska gå mellan tunnelbanan och busshållplatsen på Tjärhovsplan.

Stationen gör att parken måste rustas för att stå pall för det ökade trycket, menar staden, som har tagit fram ett förslag på hur en ny park kan se ut.

Den tidigare mer lummiga parken föreslås att till stor del beläggas med plattor vilket mer skapar en känsla av ett torg, varpå träd och höjda planteringar placeras ut.

Snart drar bygget av nya tunnelbanan igång i Stigbergsparken

Träd fälls i Stigbergsparken i väntan på förvaltningsrätten

"Mer grönska"

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) är dock inte helt nöjd med förslaget. Därför ska trafikkontoret ges i uppdrag att se över möjligheten att ge den nya parken mer grönska.

– Som det ser ut nu är det mycket grönyta som försvinner, det blir mer hårdgjort och med mycket plattor. Jag hade velat se en mjukare plats, som mer spelar till den gamla platsen.

Många grannar har riktat kritik mot att flera träd redan fällts i Stigbergsparken. Nu ser det ut som att ännu fler ryker.

Hur ser du på det?

– Lägger man en tunnelbanestation i en park så försvinner en del träd. Här tillkommer nya träd, men inte i samma mängd som innan. Det är oundvikligt, och bara att beklaga.

– Tunnelbaneprojektet får den effekten, att hela Stigbergsparken krymper rejält. Jag hade önskat att man gått på tidigare lösningar, till exempel med en station med uppgång vid Skånegatan. Men det här är beslut som togs många år bak i tiden, så det är bara att leva med.

Den nya tunnelbanan väntas invigas 2030, men arbetet med stationen i parken räknas vara klart 2027. Tanken är att upprustningen av parken då kan ta vid, för att färdigställas 2028.

Förslaget på nya parken ska upp i trafiknämnden 30 september. Projektets totala kostnad väntas uppgå till 50 miljoner kronor.

Historiska fynd gjorda i Stigbergsparken

Nu är sju träd med rötter på rull i trafiken

Förslaget i korthet

I parkens västra del utanför den tänkta entrén ska ett torg anläggas, med spridda träd och förhöjda planteringar. Österut, bakom stationshuset, föreslås gröna terrasser.

Målet är att spara flera av de befintliga träden, som eken vid Tjärhovsgatan, lindarna mot Folkungagatan och träden under Ersta trappor. Även befintliga stenmurar ska sparas, men görs om till murar att sitta på.

Nya träd tillkommer också, spridda över området och terrasserna vid Ersta trappor rustas upp.

Cykelbanan längs norra Folkungagatan breddas. Busshållplatserna flyttas närmare stationen.

Förhoppningen är att projektet ska skapa en helhetskänsla i området mellan park, torg och den stationsbyggnad.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre