Vid upprepade gånger i vintras utsattes Norra begravningsplatsen för vandaler.

Gravstenar i ett flertal kvarter vältes, totalt handlade det om över 330 stycken.

Mitt i har rapporterat om brotten, som kyrkogårdsförvaltningen och politiker på Stockholmssidan velat sätta stopp för med hjälp av bland annat övervakningskameror.

Till Dagens Nyheter säger nu borgarrådet Dennis Wedin (M) att man inte lyckats få tillstånd för kameror.

– Dessvärre insåg vi tidigt i processen att det inte var någon väg framåt. Lagstiftningen är krånglig och länsstyrelses gav oss inte mycket hopp om tillstånd. Kyrkogårdar handlar om stora ytor att övervaka, vilket lagen ser som integritetskränkande.

Först i världen

I stället ska man prova så kallad markradar, som reagerar på avvikande rörelser i området och skickar larm till vaktbolag. Detta hoppas Dennis Wedin ska möjliggöra ingripande mot misstänkta brottslingar.

https://www.mitti.se/nyheter/nytt-sabotage-300-gravstenar-valta/reptlo!57hn2pdlDmaP4Y6X5GMnQ/

– Mycket kreativt. Som jag har förstått det är vi först vi världen med att använda det för övervakning av kyrkogårdar, säger Dennis Wedin till DN.

Apparaten ska inte användas endast på Norra begravningsplatsen, den är flyttbar och kan sättas ut på den plats där behovet upplevs vara störst.

https://www.mitti.se/nyheter/oro-och-sorg-efter-vandaliseringen/repuba!Zzp611xs9b1BuLP0IzJhhA/

Flera polisanmälningar gjordes efter gravskändningarna i vintras men dessa har inte lett någonvart.

Förvaltningen på Norra begravningsplatsen har även ansökt om ökad belysning.