Förväntansfull. Eva Schånberg ser fram emot när Farstaängen rustas upp. Foto: Pia Bispo

Så ska Farstaängen rustas upp

Grillar, långbord, boulebana och pingisbord. Snart ska Farstaängen rustas upp. Arbetet beräknas vara klart nästa sommar.

  • Publicerad 01:15, 15 jul 2021

Just nu pågår arbetet med att rusta upp Kvickentorps bollplan med konstgräs och en liten läktare. Bredvid byggs även en multiarena för bland annat basket och längdhopp.

Men det är inte bara sportintresserade som kan njuta av Farstaängen framöver.

I höst påbörjas upprustningen av den delen av Farstaängen som vetter mot gångtunneln under Farstavägen.

När allt är klart, nästa sommar, kommer det att finnas grillar, långbord, soffor, sittgrupper, en stor hammock, ett stort valnötsträd, solstolar, hängmattor, nya träd, belysning och låga buskar, om allt går enligt plan. Plus pingisbord, boulespel och schackspel för den sportintresserade.

Nytt. Det är den här delen närmast gångtunneln som rustas upp. Foto: Pia Bispo

Tar hand om regnvatten

Det blir en markant förändring jämfört med dagens gräsyta, som är mer öde. Invånaren Eva Schånberg, som är ute och promenerar på Farstaängen, tycker att planerna låter bra.

– Det vore fint om det gjorde i ordning här, säger hon.

Förutom att Farstaängen blir mer välkomnande för aktiviteter kommer gräsytorna också göras om, så att marken lättare tar hand om regnvatten. Alla nya träd ska planteras i växtbäddar med biokol, vilket gör att stora mänger dagvatten kan tas om hand.

För att öka tryggheten kommer också sly att röjas nära gångtunneln. Hela satsningen kostar 5,9 miljoner kronor och ska vara klar i juni 2022.

Multiplan. Nu rustas Kvickentorps bollplan upp. En multiplan byggs bredvid. Foto: Pia Bispo