Enköpings stadskärna är inte fulländad.

Mycket återstår för att göra den till bäst i Sverige.

I maj gjordes en enkät. Den visade att hela 89 procent upplevde Enköpings centrum som ”Slitet, trist och oinspirerande” eller ”Inget speciellt, ganska neutral”.

Fast de tre som lett BID-processen, som lägger en stabil grund för arbetet mot Årets Stadskärna senast 2025, är optimistiska.

Läget just nu i arbetet är att en nulägesanalys gjorts titillsammans med intressenter, en affärsplan och handlingsplan är snart klar.

– Det är ju en sak att önska, en annan att veta att det är möjligt, både tekniskt och ekonomiskt, säger Sara Karlsson Olsson.

Anne Nilsson nämner fontänen på torget som exempel:

– Visst vore det fint att kunna sänka den och ha en vacker vattenspegel där, men är det möjligt att göra det och vad skulle det kosta.

Arbetet är igång

De två är tillsammans med Lotta Stenberg BID-managers för Stadskärna 2025.

Enköping Centrumsamverkan är uppdragsgivare, de två förstnämnda är privatföretagare, Stenberg kommunanställd.

Arbetet med att lyfta staden är igång. Saker händer, menar trion.

De ger exempel på sånt som redan gjorts:

– Idéträdgårdarna finns nu även på torget, på Källgatan finns plats för gatuserveringar bakom målade betongsuggor och för att öka tryggheten har beskärning av buskar och träd gjorts.

Även de nya, politiskt beslutade, parkeringsreglerna ska göra staden mer besökt, hoppas de.

– Vi har hört från flera handlare att det varit många turister på besök inne i stadskärnan i sommar, säger de.

Tankar inför framtiden

De har många tankar om hur staden ska se ut 2025.

Än så länge handlar de betydligt mer om hur de ska arbeta för att nå resultat än vad resultatet faktiskt kan vara.

Men man kan ju pressa dem lite.

Några av deras förhoppningar inför 2025 är:

✔ Ett levande torg

✔ Fler aktiviteter

✔ Ännu mer av Parkstaden centralt, blommor och växter på torget; ”En blomstrande småstadskärna”.

✔ Evenemang och liknande som får folk att stanna inne i staden.

✔ Tydliga stråk så att besökare parkerar utanför kärnan, följer stråken in mot staden och upptäcker en mängd olika affärer, restauranger och annat att besöka.

✔ Fler gågator och gåfartsgator.

Ett oälskat Paushus

Och så var det den lilla detaljen med en ful Stattgrop och ett Paushus som ingen vill ha eller ens se.

Är det ens teoretiskt möjligt att ha nya byggnader där 2025?

– Tiden är knapp, men när det gäller ”Årets Stadskärna” räcker det att husen är under byggnad, de behöver inte vara färdiga och ha inflyttade hyresgäster, förklarar trion.

Det finns en del tomma affärslokaler också?

– Ja, men flera av dem är inte till uthyrning, det vill säga att fastighetsägaren redan har en hyresgäst eller en plan för lokalen, säger Sara Karlsson Olsson.

Men det är ingen enkel sak att få en stadskärna levande.

Enligt en färsk prognos från Svensk Handel kommer e-handeln fortsätta att ta marknadsandelar; 2030 kan 40 procent av all detaljhandel ske på nätet.

Tuffa tider för butiker

Det innebär att upp till 10 000 butiker i Sverige kan försvinna inom tio år.

– Fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna har börjat att ha regelbundna möten, de har en viktig roll och vill precis som vi ha en levande stadskärna, berättar Anne Nilsson.

Finns det några enkla grejer som kan hända ganska snart?

– Vi har ett bra samarbete med polisen i trygghetsarbetet så bättre belysning är en sån sak som bör sättas upp inom inte alltför lång tid.

Arbetet med centrumkärnan tar naturligtvis inte slut med år 2025. Det är då Enköping ska kunna utses till Årets Stadskärna i Sverige, men staden ska fortsätta utvecklas.

Hur ser det ut på Joar då, till exempel? Nya gymnasiet ska vara klart 2024. Kommer det också finnas något där gamla Möbelhuset stod då, mittemot Coop? Hur ser hamnen ut då?

Förändring är på väg, det vet vi.