STOMBUSS. Buss 4 kan bli snabbare om påstigning tillåts i alla dörrar, enligt trafikförvaltningen. Foto: Arkivbild

Så ska 4:ans buss gå ännu fortare – med hjälp av dörrarna

Under pandemin har vi vant oss vid att kliva på bussen bak. Nu kan det bli standard på buss 4. Detta för att snabba upp restiden.

  • Publicerad 11:08, 4 mar 2021

Snigelbussen 4:an ska bli expressbuss, har trafikförvaltningen i Region Stockholm tänkt. Hur det ska gå till kräver sin utredning.

En viktig pusselbit är hållplatsstoppen. En tredjedel av restiden står bussen nämligen vid hållplats. Om resenärerna kan släppas på vid alla dörrar beräknas den totala restiden på linjen minska med upp till fyra minuter.

I utredningen "Effektivare hållplatsstopp" påpekas dock att det blir "en utmaning att undvika minskade biljettintäkter som en följd av ökad andel resenärer utan giltigt färdbevis".

Utökad biljettkontroll

Samtidigt konstaterar de att påstigning vid alla dörrar tillämpas på många håll. I Köpenhamn har man till exempel med tydlig information och fler biljettkontroller lyckats hålla andelen som inte betalar på samma nivå som om visering sker framme hos föraren.

– Under pandemin har resenärerna kunnat kliva ombord genom alla dörrar utom den längst fram. De reaktioner jag hört från de som kör bussarna är positiva. Det är också en viktig aspekt, säger regionrådet Tomas Eriksson (MP) i ett pressmeddelande.

Bättre tidhållning

Positiva effekter utöver tidsvinsten är mindre trängsel på bussarna, och att de avgår mer regelbundet och håller tiderna bättre. Det skulle kunna locka fler resenärer, och kompensera för eventuellt biljettapp, enligt utredningen.

Andra åtgärder för att snabba upp hållplatsstoppen är att begränsa antalet busslinjer som stannar på hållplatserna, att tydligt markera var resenärerna ska vänta och se till att de får mer plats så att de slipper trängas.

– Nästa steg blir att göra en test i skarpt läge på buss fyra, säger Tomas Eriksson.

Hela sträckan på 53 minuter

Linje 4 tar i snitt cirka 53 minuter mellan Gullmarsplan till Radiohuset i vardera riktningen under rusningstid på förmiddagen.

De hållplatser där bussarna blir stående längst tid är Fridhemsplan och Östra station i riktningen mot Gullmarsplan och Odenplan och Hornstull i riktning mot Radiohuset.

Sedan tidigare pågår arbete för att snabba upp stombusstrafiken. Fler busskörfält och signalreglering där bussen får grönt ljus är åtgärder som redan införts och som kan komma att utökas.