Förslaget. Peter Schilling (S) med budgeten. Foto: Stefan Källstigen

Så påverkas du av nästa års budget

Färre förskollärare, mindre pengar till parkskötsel, färre sommarjobb och försäljning av stadens oanvända lokaler. Det är möjliga sparbeting i Sundbyberg nästa år.

  • Publicerad 14:19, 2 nov 2020

Det är klassisk lyxfällanpolitik där man tar sparade pengar och engångsintäkter för att täcka verksamhetskostnader

Sundbybergs budget för nästa år ska spikas.

– Det är en budget som tar ansvar, säger Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Budgeten för nämnderna höjs visserligen enligt S, C och L:s förslag med knappt 100 miljoner kronor jämfört med 2020 och mittenstyret fördelar 2,6 miljarder till stadens verksamheter. Men det är totalt runt 95 miljoner kronor mindre än vad nämnderna tillsammans hade velat ha.

Varken förskolan eller äldreomsorgen får någon uppräkning nästa år.

Hur ska det då sparas in? Det blir bland annat större andel barnskötare i förskolan, minskad budget för parkskötsel, färre platser på äldreboenden, sommarjobben lär bli färre och försäljningar av stadens egna lokaler som står oanvända väntar.

Mer pengar ska under 2021 gå till socialtjänsten då behovet ökat där under pandemin. Grundskolan lovar mittenstyret också att satsa mer pengar på nästa år.

– Det är ett övergripande mål i hela kommunen att alla barn ska klara skolan. Det finns en stor risk för rekrytering till kriminalitet i riskområden om man inte klarar skolan, säger Peter Schilling.

Sundbybergs stad har tidigare år dragits med ett underskott, och 2020 såg det ut att sluta likadant. Men nu ser staden ut att gå plus med över 300 miljoner kronor i år då intäkter för såld mark till byggherrar kommit in liksom coronabidrag från staten, säger Peter Schilling.

– Det är ingen ekonomisk kris, men vi måste klara budgeten varje år och att banta ner det som nämnderna ber om är ytterligare ett sätt att göra det.

Någon skattehöjning blir det inte utan skattesatsen kommer ligga kvar på 18,90.

Axel Conradi (M), oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Sundbyberg hade velat se mer pengar till förskola, grundskola och äldreomsorg. Han menar också att styret fortsätter att förlita sig för mycket på engångsintäkter.

– Det är inte ansvarsfullt att underfinansiera sina verksamheter och inte budgetera för ett överskott. Det är klassisk lyxfällanpolitik där man tar sparade pengar och engångsintäkter för att täcka verksamhetskostnader som återkommer varje år, säger han.

Moises Ubeira, gruppledare för Vänsterpartiet i Sundbyberg, säger att partiet hade väntat sig mer av ett Socialdemokratiskt styre. En skattehöjning på 20 öre hade räckt för att slippa nedskärningar i förskolan och äldreomsorgen menar V.

– Nedskärningar och besparingar inom välfärden brukar vara högerns signum. Denna gång står Socialdemokraterna i frontlinjen för att genomföra just det. Hur kan styret skära ner på stadens verksamheter mitt i en pandemi? säger han.

Några planerade besparingar

Färre sommarjobb för barn i nian och första ring.

Mindre pengar till parkskötsel och trafikunderhåll – men lika mycket till snöröjning.

Undervisning i modersmål i förskolan kan tas bort.

Färre externa konsulter.

Arbetet med att ha färre lokala tillagningskök på förskolorna fortsätter.

Satsningar:

En 1%-regel införs vilket innebär att alla byggherrar som bygger nytt i Sumpan måste lägga 1 procent av den totala på trygghetsskapande åtgärder.

Arbetet med att starta resursskola i stadens regi senast under hösten 2022 fortsätter.

Visa merVisa mindre

Så fördelas miljonerna

Kommunstyrelsen: 149,1 (2020: 161,2)

Grundskole- och gymnasienämnden: 750,3 (2020: 722,9)

Äldrenämnden: 374,3 (2020: 376,8)

Förskolenämnden: 392,2 (2020: 394,1)

Social- och arbetsmarknadsnämnden: 612,9 (2020: 543,8)

Kultur- och fritidsnämnden: 146,7 (2020: 151,7)

Byggnads- och tillståndsnämnden: 10,0 ( 2020: 4,7)

Stadsmiljö och tekniska nämnden: 164,0 (152,2)

Överfyrmyndarnämnden: 4,0 (2020: 3,9)

Kommunfullmäktiges revisorer: 1,9 (2020: 1,9)

Valnämnden: 0,3 (2020: 0,3)

Totalt: 2605,7 miljoner kronor (2020: 2513,5)

Visa merVisa mindre