Biltätheten i innerstan skiljer sig åt. Från norra Högalid på Södermalm där det finns 216 bilar per 1000 hushåll, till adresserna runt Oscars kyrka på Östermalm där siffran ligger på 448.

I sistnämnda området bor Nils Rosén och Anna Rosén Lorentzon.

– Det är alldeles för många bilar här. De tar upp stora ytor och när det kommer leveranser står de dubbelparkerade, säger Anna Rosén Lorentzon.

– Bilarna har blivit större också. Det märks när föräldrar lämnar sina barn till skolan, säger Nils Rosén.

https://www.mitti.se/nyheter/trafikkontoret-5000-p-platser-har-tagits-bort-i-stockholm/repulu!5DWrm4GPnDSUiFqQmlxfNg/

Nils och Anna har själva bil, men tycker att det egentligen inte behövs om man bor i innerstan.

– Vi har en gammal bil för att åka ut till sommarstugan, eftersom det inte finns kollektivtrafik där. Vi kör aldrig bil i stan, bara ut ur den, säger Nils.

– Jag cyklar. Det är snabbare än både buss och bil, och jag kan själv bestämma när jag vill åka, säger Anna.

https://www.mitti.se/nyheter/de-vill-gora-det-lattare-hitta-p-plats/repuic!Om7c8@6BoqRAn8oiLm1VrQ/

Måste ge alternativ

Att staden har en strategi för att minska gatuparkeringen och prioritera andra färdsätt är rimligt, menar de. Men de ser en risk i att man går för hårt åt.

– Först måste man bygga garage och bygga ut kollektivtrafiken. Erbjuda folk alternativ, säger Nils.

– Jag tycker att vi borde ställa om till en mer miljömässig stad fortare, men det går inte att enbart säga ”ni får inte åka bil”. Då skapar man bara motstånd och man får inte folk med sig, säger Anna.

https://www.mitti.se/nyheter/p-platserna-forstor-vackra-alleer/repuhw!Q9GspJLNglObzUNlhzYmg/

Föredrar att promenera

På Luntmakargatan i Vasastan kommer Andrea Sylvén gående. Hon har bil, men även den är bara till för att ta sig till landstället. Annars föredrar hon att promenera.

– Hade jag inte haft landstället skulle jag inte behövt någon bil alls. Jag har bott här hela mitt liv, det är sjukt mycket bilar. Jag har inget problem med att andra färdsätt prioriteras. Men jag är väl bortskämd. Jag bor också nära tunnelbanan så det är lätt att välja kollektivt.

Samtidigt tycker hon att bilar borde ledas runt stan, inte igenom den.

– Trafiken och köerna på Sveavägen bildas när folk ska ta tunneln ner mot Slussen, de borde åka runt stan i stället.

https://www.mitti.se/nyheter/p-platser-kan-ryka-nar-skeppsbron-far-ett-lyft/repuhA!bC2mstAqjeN6qkLTyV5Zrg/

Kostade för mycket

Visst märks det att det blivit svårare att ha bil i stan, menar Södermalmsbon Björn Müller.

– Förr kunde man stå gratis lördag–söndag, men inte längre. Det är mer avgifter i dag och inte så bilistvänligt.

Men att bilen tillåts ta mindre plats i stan tycker han är positivt. Sin egen ställde han för fem år sedan.

– P-plats, trängselavgift, försäkring. Det är så dyrt att ha bil att jag lade ner det. Jag har inte ångrat det en dag. Bil behövs inte när man bor mitt i stan.

Många stockholmare tycker att det blir allt svårare att hitta parkeringsplats på gatorna. Samtidigt har staden en vision om att minska bilåkandet.

Frågan är om bättre tillgång till parkeringsmöjligheter ger mindre miljöpåverkan då man slipper åka runt och leta? Eller väljer då fler bilister att åka bil inne i stan?

Enligt Michael Johansson, forskare vid Lunds universitet på institutionen tjänstevetenskap, är det en svår nöt att knäcka.

Forskning visar att ju lättare man gör det för bilister desto fler kör bil. Å andra sidan skapar letandet efter p-platser onödiga utsläpp.

”Garage är dyra”

Alternativen till p-platser på gatorna är garage, p-hus eller att anlägga p-platser på grönområden.

– Garage är dyra och bidrar till stor miljöpåverkan vid byggandet och ofantliga mängder fyllnadsmassor som sedan ska dumpas. P-hus kostar mindre men hindrar framtida bostadsbyggen. Och att offra grönområden – vill vi det?

– Det handlar i slutänden om vilken stad vi vill ha. Ska tillgänglighet i form av p-platser ske på bekostnad av mötesplatser och urban grön infrastruktur?

Michael Johansson nämner ”flexibla parkeringstal” vilket innebär att kommunen ger byggherren möjlighet att anlägga färre antal p-platser än vad parkeringspolicyn anger.

– Tanken är att uppmuntra boendes möjligheter till att inte behöva äga egen bil. Det kan till exempel vara fordonspooler eller rabatt på kollektivtrafikkort.

Vad kan få folk att ställa bilen?

– Att få en ”hardcore” bilägare att ställa bilen för att sätta sig på ett kollektivt färdmedel är inte det lättaste. Samtidigt säger forskning att 50 till 70 procent av alla bilresor i Sverige är fem kilometer eller kortare och därför med lätthet många gånger kan genomföras med andra transportalternativ.

Han säger vidare att det viktigaste är att kunna erbjuda ett attraktivt alternativ till eget bilägande.

– Det inbegriper allt från goda möjligheter att åka kollektivt till en tillåtande gång- och cykelinfrastruktur. Men även tillgänglighet till olika bil- och cykeldelningstjänster, till exempel bilpoolsetableringar.