Socialdemokraterna: Sitter i dag i opposition. Kan tänka sig att både samarbeta och styra med alla partier i Salems kommunfullmäktige utom Sverigedemokraterna.

Moderaterna: Styr i ett klassiskt Allianssamarbete, och avser att fortsätta samarbeta tillsammans med dem efter valet. Kan samtala med alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige men styret är exklusivt till Allianspartierna.

Miljöpartiet: Sitter i dag i opposition. Kan samarbeta tillsammans med alla partier utom Sverigedemokraterna, så länge de får genomslag för "miljö- och klimatfrågorna".

Centerpartiet: Ingår i Alliansstyret, och är öppna för att styra fyra år till med dem. Kommer inte att samarbeta med "ytterkantspartier": Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Liberalerna: Styr tillsammans med Allianspartierna, och ser gärna en ny mandatperiod i samma anda. Det lokala partiet har, likt riks, bestämt att de inte ska styra tillsammans med ytterkantspartier. I enstaka frågor är dock ett samarbete möjligt.

Kristdemokraterna: Sitter i dag i majoritet tillsammans med Allianspartierna. Kan också de tänka sig att styra ytterligare fyra år i samma konstellation, och kan tänka sig att samtala med alla partier i Salems kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna: Sitter i dag i opposition, och kan tänka sig att föra samarbete med alla partier i Salem.

Rönningepartiet: Sitter i opposition. Kan tänka sig att styra med alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet: Sitter i opposition. Kan tänka sig att samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna.