Parklek. Familjen Jonason-Falck på snöröj och promenad i Solparken. Råsundas småparker pekas ut som viktiga i grönplanen – för skönhetsupplevelser, rekreation och mötesplatser. Foto: Stefan Källstigen

Så kan Solna spira – stadsdel för stadsdel

Ny ängsmark, fler gröna stråk och mer liv i stadens parker. Solna har sjösatt en grönplan med målet att alla ska ha nära naturen. Men hur bevara grönskan i en stad som ska växa med 800 bostäder varje år?

  • Publicerad 14:10, 21 jan 2022

Det gäller att hitta smarta lösningar. Då kan man få till ett ökat antal bostäder och mer grönska samtidigt.

En slaskig januaridag kanske Solparken inte ser särskilt mycket ut för världen.

Men med rhododendron i blom och ankor i dammen är det riktigt mysigt, intygar familjen Jonason-Falck. De bor ett stenkast härifrån och är, liksom många andra, stammisar i Råsundas småparker.

– Vi är väldigt många hundägare som går här. Ibland tar folk med sig en kaffe ut till bänkarna. På sommaren blir det mer häng, vi brukar vara i Slottsparken här uppe och grilla och sola. Parkerna är kanon för oss som bor i lägenhet och saknar trädgård, säger Elly Jonason.

Hunden Lucas hoppar runt matte, barnen Sam och Noa ramlar runt i en snöhög.

– Vi flyttade från betongen på Odenplan och är glada för alla grönytor. Det man kan önska är mer sammanhängande parkmiljö ned mot sjön utan bilvägar emellan, och mer grönt på andra sidan Råsundavägen, säger Elly.

Biologisk mångfald

Solna ska bli grönare. Den biologiska mångfalden i kommunen ska öka och de offentliga miljöerna ska erbjuda både lek och aktivitet och rekreation.

Det är några av hörnstenarna i Solnas grönplan.

I december klubbade staden ett program som beskriver hur målen ska nås.

Det handlar bland annat om att utveckla naturstråk och parker, att plantera ängsmark och att anlägga reningsdammar för dagvatten.

– Naturen är jätteviktig för en storstadskommun som Solna. I ett rekreativt syfte, för invånare och besökare att njuta av, och ur ett biologiskt mångfald-perspektiv, säger Magnus Persson (C), tekniska nämndens ordförande.

Vid exploatering ska gröna värden bevakas, slås fast.

Att Solna ska växa med 800 bostäder per år är ingen motsättning till en grönare stad, anser Magnus Persson.

– Vi har ett antal exploateringsprojekt där man utformar nyproduktionen på ett sätt så att det blir grönare. Det gäller att hitta smarta lösningar. Då kan man få till ett ökat antal bostäder och mer grönska samtidigt.

Han exemplifierar med nya kvarter på Södra Långgatan i Vasalund där en p-plats blivit en grön gård, och asfalterade ytor vid Haga Norra som ersätts med växtlighet.

Kompensationsåtgärder

Kritiserade planer på byggen i Nationalstadsparken, som Mitt i berättat om i flera artiklar, anser inte Magnus Persson innebär något betydande intrång i naturen.

Däremot ska Solna jobba med kompensationsåtgärder i de fall grönska tas i anspråk enligt planen.

I ett aktuellt projekt vid Solnavägen vill Veidekke bygga 600 lägenheter och flera kontor i samband med nya tunnelbanan. Detta bedöms äventyra naturvärden och kan påverka både djur- och växtliv negativt.

– Både staden och exploatören går in med pengar för kompenserade åtgärder i södra Hagalundsparken. Det handlar bland annat om att plantera fler träd som gynnar den biologiska mångfalden och bidrar till en grön länk över järnvägen.

Om träd fälls ska återplantering ske regelmässigt, säger Magnus Persson. Ett större sådant projekt är på gång på Gustav III:s boulevard i Frösunda.

Generellt ska mer krut läggas på växtlighet.

– I årets budgetsatsning har vi fem miljoner extra för att plantera ut träd och buskar i Solna, exakt var är inte bestämt, säger Magnus Persson.

I morgon: Naturföreningens svar – "Vår bild är att exploatering alltid går före naturen i Solna"

På gång i din stadsdel

Bergshamra/Ulriksdal

Ny hundrastplats

Två allmänna toaletter (Bergshamra IP och Tivoli)

Friställning av ekar och tallar

Sittplatser och växter vid Bergshamra torg

En mindre dagvattendamm (i samarbete med andra kommuner runt Edsviken)

Norra Solna – Järvastaden, Bagartorp, norra Ritorp, norra Ulriksdal

Bättre info och fler grillplatser i Igelbäckens reservat

Skuggande växtlighet vid Igelbäckens södra strand

Renovera gångvägar och broar i reservatet

Råstahem, Södra Ritorp, Frösunda och Arenastaden

Fler aktiviteter och blommor i parkområdet runt Lilla Frösunda

Träd utmed Kolonnvägen

Fler sittplatser och grillplatser runt Råstasjön

Fria vandringsvägar för fisk i Råstasjöns utlopp

Ängsmark mellan E4 och Frösunda

Råsunda

Fler sittplatser och växter i Stenhuggarparken

Friställa gamla ekar och tallar

Hagalund

Utveckla Carl Thunbergs park

Mer gatuträd och växtlighet

Sittplatser, belysning mm på Hagalunds torg

Plantera tall och ek

Haga/Hagastaden

Gångvägen längs Brunnsviken rustas

Badplats och utegym vid Frösundavik

Åtgärder för att rena dagvatten i Norra Hagastaden

Träd med akut vårdbehov fälls

Lindallén på Frösundaviks allé vårdas

Skytteholm

Fler aktiviteter i Skytteholmsparken

Frihuggning av ekar i Slaktarbacken och Yrkesparken – nyplantering av ek

Fler perenner i parkerna

Huvudsta

Stråken vid Solna strand och Huvudsta strand rustas och utvecklas

Utreda damm vid Huvudsta strand som renar dagvatten

Boulebana

Blommande växter och buskar vid Västra skogens torg

En del föreslagna åtgärder är beroende av nya detaljplaner, och kan kräva finansiering från flera källor så som exploatörer, andra markägare och från staten.

Vissa åtgärder planeras redan i år, tidsramen är satt till 2022-2029. Tidsplanen kan också påverkas av repspektive års budget. Mitt i har inte listat samtliga förslag.

Källa: Solna stad

Visa merVisa mindre