Kortas. Busslinje 50 är en av de bussar om påverkas av förslaget. Foto: Linda Gren

Så kan Söders busslinjer dras om i höst

Trafikförvaltningen har lagt fram ett förslag för hur ett gäng av busslinjerna på Söder kan läggas om i december. På måndag är det dags för politikerna i nämnden att ta beslut om förslaget.

  • Publicerad 08:54, 16 okt 2020

I samband med att SL går över till vintertabell föreslås en del busslinjer läggas om.

Busslinje 50, 74 och 4 vill Trafikförvaltningen göra om i vad de kallar för en paketlösning.

Den innebär att linje 50 kortas av, för att ersättas av linje 74 som förlängs. 74:an, från Sickla udde, får istället Moa Martinsons torg som ny ändhållplats. Gamla ändhållplatsen Krukmakargatan försvinner.

Eftersom 74:an då går parallellt med 4:an mellan Södra station och Mariebergsgatan vill Trafikförvaltningen passa på att snabba upp den senare – och föreslår att den inte stannar på hållplatserna Wollmar Yxkullsgatan, Ansgariegatan och Lignagatan.

Ännu en rokad

En annan paketlösning som föreslås är för linje 53, 54 och 55.

Linje 53 från Karolinska institutet blir kortad, och kommer gå till Henriksdalsberget istället för Finnberget.

55:an från Tanto blir mer av en renodlad Söderbuss. Istället för att sticka från malmen vid Slussen så fortsätter den österut till Finnberget, längs 53:ans tidigare sträckning.

Den sträckning som 55:an tappar plockas upp av linje 54 från Reimersholme, som förlängs till Hjorthagen via Östermalms IP.

Hållplats Rödabergsgatan, som trafikeras av linje 3 och 77, tas bort.

Trafiknämnden ska ta beslut om förändringarna 19 oktober, och de väntas träda i kraft i december i år.

Förändringarna i detalj

Paketlösning 1

Linje 50 Hornsberg – Stora Lappkärrsberget kortas av och går istället bara mellan Odenplan – Stora Lappkärrsberget.

Linje 74 Mariatorget – Sickla udde förlängs förbi Södra station och ska fortsätta Hornsgatan–Långholmsgatan–Västerbron–Lilla Västerbron–Drottningholmsvägen–Lindhagensgatan med ändhållplats Moa Martinsons torg. Krukmakargatan blir utan busstraik.

Linje 4 Radiohuset – Gullmarsplan avlastas av 74:ans nya dragning och förelås snabbas på genom att inte stanna vid hållplatserna Wollmar Yxkullsgatan, Ansgariegatan och Lignagatan.

Paketlösning 2

Linje 53 Karolinska institutet – Finnberget får genare sträckning och stannar istället vid Henriksdalsberget. SL beräknar att restiden kortas med 6 minuter.

Linje 54 Reimersholme – Storängsbotten förlängs till Hjorthagen via Östermalms IP.

Linje 55 Tanto – Hjorthagen läggs om så den istället går från Tanto till Finnberget med 20-minuterstrafik. Trafikanter till som vill ta sig mellan Slussen och Norra Djurgårdsstaden hänvisas till buss 2 med byte till buss 75.

Övrigt

Linje 3 Karolinska sjukhuset – Södersjukhuset och linje 77 Karolinska sjukhuset – Liljeholmen blir av med hållplats Rödabergsgatan.

Källa: Trafikförvaltningen

Visa merVisa mindre