TRAFIK. Nu har förslaget från trafikförvaltningen i Region Stockholm om förändringar, för bland annat busstrafiken, varit ute på remiss till kommunerna. Foto: Mikael Andersson

Så kan din busslinje förändras i vinter

Så här ser delar av SL:s ursprungliga förslag till nästa års trafikförändringar ut. Förslaget har varit ute på remiss till Upplands Väsby kommun, som sagt sitt. Det slutgiltiga beskedet väntas först i slutet av november.

  • Publicerad 10:36, 26 sep 2021

Linje 524: Föreslås få en ny linjesträckning lokalt, längs Stockholmsvägen och Väsbyvägen direkt till stationen i stället för att trafikera centrala Väsby. En ny hållplats på Väsbyvägen ungefär i höjd med Tetorpsvägen föreslås.

Linje 531: Föreslås få ökad trafikering till 4-8 avgångar i timmen i rusningsriktningen.

Linje 533 och 534: Föreslås få anpassat turutbud så att de saxas, vilket ger 15 minuters trafik dagtid och 30 minuters trafik kvällstid på gemensamma sträckor.

Linje 534: Föreslås ta över linje 560:s lokala funktion genom att förlängas och trafikera sträckan Bredden-Rotebro station.

Linje 535: Föreslås endast trafikeras i rusningstrafik med anpassning till skoltider. Linje 536 och 560X tar över trafikeringen i området Eds Allé och Njursta.

Linje 536: Föreslås få en ny linjesträckning längs Bredden västra i stället för Bredden norra. Efter Upplands Väsby station förlängs linjen till Njursta industriområde och Eds Allé.

Linje 545: Föreslås få en ny linjesträckning längs trafikplats Glädjen och Vilundaparken. Linjen föreslås få en ökad turtäthet och ersätter linje 539.

Linje 545X är förslag på ny snabbusslinje som trafikeras i rusningstrafik. Detta ger snabbare förbindelser mellan Fresta och Upplands Väsby station.

Linje 560 som är en linje där många resenärer åker långa resor föreslås få en snabbare linjesträckning mellan Upplands Väsby station–Bredden och Rotebro station. Linjen föreslås ta över linje 566 trafikuppgift på sträckan Upplands Väsby station-Bredden norra.

Linje 560X föreslås blir en ny snabbtvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Kallhäll. Planeras att trafikeras i rusningstrafik.

Linje 562: Föreslås få ett utökat turutbud, så att linjen kommer att trafikeras större delen av dygnet.

Linje 566: Föreslås läggas ner och flyttas till linje 536 och 560.