Avfallsberg. Så här såg det ut i Kassmyra i höstas. Foto: Sacharias Källdén

Så jobbar kommunen med Kassmyra

Röken från Kagghamra har lagt sig, samtidigt befarar många en brand även i Kassmyra. Botkyrka kommun undersöker bland annat hur man ska kunna få bort avfallet.

  • Publicerad 20:31, 27 feb 2021

Det pågår fortfarande en brottsutredning.

Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör i Botkyrka. Foto: Botkyrka kommun

Förra veckan var avfallshögarna i Kagghamra täckta. Men boende runt om i Botkyrka undrar nu vad kommunen gör för att något liknande inte ska ske i Kassmyra i Tumba. Avfallet finns ovanpå den yttre skyddszonen för Segersjö vattenskyddsområde. Och boende i närområdet har plågats av brandrök från avfallshögarna redan tidigare.

– Det är en stickande, äcklig brandlukt, annorlunda än om man bara eldar ved. Jag vaknade av den, den var så stark att jag trodde det brann inne i huset, sade en Vårstabo till Mitt i, i mars 2018.

Enligt kommunen pågår planläggning för att Kassmyra inte ska bli ett nytt Kagghamra. Kommunen skriver på sin hemsida att en åtgärdsplan är på väg.

Carina Molin som är samhällsbyggnadsdirektör på kommunen berättar att saker är på gång.

– Räddningstjänsten har haft en dialog med markägarna i Kassmyra som köpt temperaturmätare som de ska stoppa ner i djupa hål som de har gjort i avfallshögarna. Jag tror att de kommer på plats nu i veckan, säger Carina Molin som talar om att brandgator i Kassmyra också kan vara en åtgärd.

Kan Kronofogden ta bort?

Kommunen har också förelagt konkursförvaltaren för Kassmyra att ta bort allt avfall därifrån. Men konkursförvaltaren har svarat att inga pengar finns för detta.

– Det här är nytt för oss. Vi tittar nu på om Kronofogden på den felandes bekostnad kan ta undan de här massorna.

Men om konkursförvaltaren inte kan så faller ansvaret på markägaren och i nästa steg på kommunen?

– Ja, eller staten. Det är så ansvarstrappan ser ut. Men vi utreder hur vi går vidare med detta nu, säger Carina Molin.

Kritik efter möte

Kassmyra och Kagghamra vara en av punkterna när miljö- och hälsoskyddsnämnden hade möte förra veckan. Efter mötet kom kritik från både Moderaterna, Tullingepartiet och Vänsterpartiet.

De menade att nämndordföranden Camilla Eriksson (C) och Carina Molin vill hemlighålla information från mötena. "Ordföranden och samhällsbyggnadsdirektören sammanfattade att allt som sägs på sammanträdet inte skulle spridas", skriver partierna tillsammans.

– Varför fortsätter samhällsbyggnadsdirektören dölja viktig information, undrar Marie Spennare, gruppledare för Moderaterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Carina Molin har en annan bild.

– Man ville ha ut en powerpointpresentation, ett arbetsmaterial vi visade för nämnden. Vi kan inte gå ut med allmän information innan vi är säkra på vad vi ska göra. Sedan påminde vi om att det fortfarande pågår en brottsutredning och att vi ska vara försiktiga med vad vi säger att vi kommer att göra i vår myndighetsutövning.

Ovanpå viktigt grundvatten

Avfallsverksamheten i Kassmyra ligger ovanpå yttre skyddszonen för Segersjö vattenskyddsområde.

Avfallshanteringen har pågått här sedan 2015.

26-27 oktober 2020 begärs bolagen bakom avfallsbergen i Kassmyra och Kagghamra i konkurs.

7 november börjar det brinna i avfallshögarna i Kagghamra. Brandkåren ryckte ut och lämnde 11 november över eftersläckningsarbetet till markägaren.

18 december börjar det brinna på nytt i Kagghamra.

Visa merVisa mindre