Sommaren på Snösätra inleddes med festivalen Spring beast och avslutades med en graffitiworkshop. Evenemangen var tänkta som ett provtryck för att testa om Snösätra kan bli en permanent kulturplats.

Stockholms stad stod bland annat för bajamajor, el och vatten och fördelade bidrag till de arrangörer som fixade aktiviteter på plats. Malin Bergmark, projektledare för kulturplats Snösätra vid staden, tycker att sommarens satsning blev lyckad och lyfter att flera olika kulturuttryck tog plats.

Internationella konstnärer

– En av de mest lyckade delarna var att den lyckades attrahera internationellt kända gatukonstnärer, det blev väldigt lyckat, säger hon.

Mikael Rickman är ordförande i föreningen Kulturkvarter Snösätra och projektledare för festivalen Spring beast. Han säger att sommarens pop up-kulturplats inneburit en bättre samverkan med Stockholms stad.

– Det är fint att staden börjar förstå potentialen med platsen och att det blir medvind, sedan blir det lite komplicerat när det redan finns etablerad kultur på platsen. Det blir ändå på stadens villkor så fort en förvaltning ska dela ut pengar, säger han och fortsätter:

– Något positivt är att nya kulturaktörer har fått upp ögonen för platsen.

Fler åtgärder krävs

Nu har projektledarna på Stockholms stad utvärderat projektet. Utvärderingen visar bland annat att det krävs flera åtgärder för att Snösätra ska kunna bli en permanent kulturplats. Några exempel på åtgärder är permanent el och vatten. Önskemål från besökare var fler sittplatser, regnskydd och bättre skyltning från tunnelbanan.

Projektledarna har också kommit fram till att tryggheten behöver öka.

– Platsen i sig är ett problem. Området är planlagt som uppställningsplats och ligger isolerat. men det är ju samtidigt också det som ger området sin karaktär och gör området unikt, säger Malin Bergmark.

Klagomål om höga ljudnivå

Trots att ljudnivåerna legat under gränsvärdena för ljud i offentlig miljö har närboende klagat på höga ljudnivåer under sommaren, något Malin Bergmark tror kan ha att göra med att tidigare illegala fester där minskat toleransnivån i området.

Utöver det skulle en ny detaljplan krävas, som innebär en hel del utredningar och miljöoprover. Nu återstår en sista lägesrapport från projektledarna som kommer vid årsskiftet – samt att se vad det nya rödgröna styret i Stockholms stad vill göra med platsen.

– Vi väntar med spänning, säger Malin Bergmark.