Då förvaltningen har till uppgift att göra att alla invånarna i stadsdelen känner sig sedda och hörda, är det viktigt att lyfta mångfalden, menar Rita Skans Hemå, kultursamordnare och ansvarig för årets program på Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 

– Alla ska känna att vi på olika sätt belyser deras intressefrågor.

Eftersom stadsdelen innefattar så många olika kulturer, där vissa flytt från förtryck på grund av sin sexuella läggning menar Rita att det känns viktigt att också hbtq+-rättigheter uppmärksammas.

– Det är viktigt att visa vad som gäller här i vårt svenska samhälle, mänskliga rättigheter och hur självklart det är att man får leva utanför normen här.

Under veckan kommer det bland annat bjudas på pyssel, hbtq+-quiz och biovisningar på Spånga Folkan.

– Det ska finnas något för alla åldrar, säger Rita Skans Hemå.

Regnbågscykel

För barnfamiljer kommer bland annat stadsdelens bibliotekscykel lastas med hbtq+-litteratur under onsdagen. Först gör cykeln ett stopp i Tenstagången där det finns möjlighet till pyssel och boktips. Sedan går cykelfärden till parkleken Erikslund där det bjuds på högläsning och en tipsrunda.

– Där kommer även parkleken Erikslund bjuda på regnbågstårta.

Förutom aktiviteter på plats arrangeras även vissa digitala aktiviteter, för att alla ska känna sig välkomna att delta. 

– Man ska kunna delta även lite i skymundan om man känner att man inte att vill eller kan delta på plats, säger Rita Skans Hemå.

Fortbildning för personal

Utöver aktiviteter för allmänheten får förvaltningens personal möjlighet till fortbildning. Med hjälp av ett instuderingsprogram från Forum för levande historia kan tjänstepersoner och handläggare bland annat få mer kunskaper om hur man kan arbeta för att alla ska inkluderas och ingen ska känna sig missförstådd.

–  Det gäller exempelvis hur ska man kunna ställa frågor utan att kränka någons integritet men ändå komma ihåg att ställa rätt frågor, så att man synliggör även den här målgruppen.

Vad ser du själv mest fram emot?

– Vi har skickat ut en inbjudan till våra seniorer i stadsdelen till ett tillfälle på Spånga by där vi tillsammans ska plantera en regnbågsblomsterrabatt. Sedan ska vi fika tillsammans och prata lite om hur fantastiskt det blir med mångfald - när man blandar former, färger och längder. Det tror jag kommer bli väldigt trevligt och fint.