Fonden har lanserats som en stor satsning på Solnas skolor.

Men Socialdemokraterna ser den snarare som en vältajmad skenmanöver.

– Man säger att man lägger undan 136 miljoner när man slösat en miljard skattekronor på dåliga arenaaffärer. Det blir ganska fjuttigt. Moderaterna vill släta över det som är Solnas största ekonomiska skandal det här decenniet, och gör det genom att erbjuda föräldrarna något som de vill ha nu när skolfrågan är på tapeten.

Hon vänder sig också emot att det är en satsning på skolan.

– Vi är positiva till att man använder stadens överskott för att renovera skolor. Men att kalla det för en satsning är sorgligt. Upprustning av slitna byggnader ska vara en självklarhet.

Fonden räcker inte för att lösa skolornas problem, menar hon.

– Ökar standarden så höjs hyran, därför måste man höja skolpengen också.

"En dålig affär"

Socialdemokraterna har i många år kritiserat Solnas engagemang i arenan och Råsta holding, det bolag som utvecklar Arenastaden, och har krävt en haverikommission.

När staden sålde sin del i bolaget i december var det ändå emot Socialdemokraternas vilja.

– 100 miljoner är ett underpris, säger Sara Kukka-Salam.

Enligt hennes kalkyl kommer Råsta holding att tjäna uppåt 1,5 miljarder på bostadsaffärer i området framåt.

Partiet begärde inför beslutet en oberoende värdering.

Pehr Granfalk (M) menar dock att priset var rimligt och att Arenastaden varit en mycket god affär för Solnaborna, då det kommunen investerat kommit tillbaka i arbetstillfällen, infrastruktur och skattepengar.