Reaktionerna har varit starka efter beskedet att den enda bussen som lämnar Upplands-Bro kommun, buss 554 mellan Råby och Kista, kommer att läggas ner.

Socialdemokraternas Sven-Inge Nylund har engagemang i Upplands-Bros kommunfullmäktige som ledamot, men han sitter även som ledamot i regionfullmäktige och som ersättare i trafiknämnden i Region Stockholm.

Han vill föra fram att de argument som regionens tjänstemän menar är anledningen till nedläggningen av buss 554 är felaktiga. Regionen har resonerat att buss 554 är parallellgående med pendeltåget.

"En missuppfattning"

– Vi hävdar att det där är en missuppfattning. Det är inte en parallellgående buss som man kan ta bort. Det är snarare en tvärförbindelse. Det är en tvärförbindelse så att folk kan komma till Kista och till norra Järvafältet längs tunnelbanans blåa linje. Sen är det dessutom den enda livlinan när pendeltågen inte fungerar.

I december väntas 554 läggas ner. Därmed förlorar Upplands-Brorborna den enda bussen som lämnar kommunen.

I december väntas 554 läggas ner. Därmed förlorar Upplands-Brorborna den enda bussen som lämnar kommunen.

Mostphotos

Sven-Inge Nylund deltog vid ett informationsmöte för trafiknämndens ledamöter så sent som i förra veckan. Region Stockholms tjänstepersoner informerade där om de busslinjer man valt att lägga ner. Däribland buss 554.

– Då begärde jag ordet och sa återigen att det här är en missuppfattning om buss 554. Det är inte en parallellgående busstrafik som man kan spara bort. Det var i fredags då blev vi kallade till ett informationsmöte.

Beslutet om nedläggningarna i SL-trafiken togs inte upp på trafiknämnden. De faktiska förändringarna beslutas av regionens tjänstemän enligt regionens delegationsordning.

En sammanfattning av svaren redovisades i trafiknämnden innan besluten fattades. Men det var alltså förvaltningen som avgjorde vilka förändringar som nu ska genomföras.

Buss 554 – ett S-initiativ på 90-talet

Sven-Inge Nylund var kommunalråd i Upplands-Bro under perioden 1994–2003. Han berättar att busslinjen kom till efter ett intiativ från Socialdemokraterna.

– I valrörelsen 1994 krävde vi och fick igenom inrättande av buss 554.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) kommenterade beskedet om bussnedläggningen för Mitt i under onsdagen.

– Vi kan bara konstatera att kollektivtrafiken fungerar väldigt dåligt sen maktskiftet för ett drygt år sedan. Och nu kommer neddragningar i trafiken som drabbar oss i Upplands-Bro hårt. Det visar bara att regionstyret, alltså det rödgröna styret, inte hanterar att ta ansvar för regionens kollektivtrafikfrågor, sa Fredrik Kjos.

Att förändra beslutet om nedläggningen inför 2024 ser S som omöjligt. Beställningen till bolagen är redan gjord.

Att förändra beslutet om nedläggningen inför 2024 ser S som omöjligt. Beställningen till bolagen är redan gjord.

Mitt i Stockholm

Om Kjos kritik

Sven-Inge Nylund får möjlighet att bemöta Kjos kritik i sin roll som ersättare i regionens trafiknämnd.

– Han vill ju glömma att ända fram till årsskiftet så var Kristoffer Tamsons (M) ordförande i trafiknämnden. Man byter ju inte i nämnder och styrelser förrän vid årsskiftet efter ett val, säger han och fortsätter:

– Så hela den processen som är för att ta fram tidtabeller i busstrafik och så vidare är ju den som Moderaterna själva har arbetat med sen de tog makten i regionen 2006. 

Trycka på framåt

Att försöka förändra beslutet om nedläggningen av buss 554 är i princip omöjligt inför kommande år. Beställningen på trafik för 2024 är redan gjord till bussbolagen, berättar Nylund.

– Det vi kan göra nu är ju att kräva återinrättande av den bussen eller någon annan linje. Man kan naturligtvis ändra på saker om man vill det. Men det blir ju då inte inför 2024 för att det beslutet är redan fattat.