Region Stockholm har nu meddelat vilka förändringar man avser att göra inför tidtabellsskiftet i december.

För Upplands-Bro betyder detta att buss 554 som trafikerar Råby-Kista läggs ner.

Protester och kritik

Trots högljudda protester från invånare och Upplands-Bro kommuns kritiska svar så går alltså SL vidare med planen.

"Linjen 554 läggs ned då den är parallellgående med spårtrafik och resenärer kan nyttja tillgänglig kapacitet i spårtrafiken. Resandet på linjen har minskat efter pandemin. Linje 555 kan nyttjas för lokala resor och för byte mellan buss och pendeltåg. Förändringen möjliggör förbättringarna i det lokala nätet", skriver SL i beslutet om att lägga ner 554.

”Det är olyckligt att lägga ner denna enda busskoppling in mot stan samtidigt som pendeltågstrafiken har stora problem och som upplevs som mer och mer osäker. Det enda begränsade alternativet till pendeltågen i Upplands-Bro försvinner därmed”, skrev kommunen till SL då de fick chans att yttra sig innan sommaren.

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Upplands-Bro kommun / Åsa Sommarström

Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Upplands-Bro kommun / Åsa Sommarström

Upplands-Bro kommun / Åsa Sommarström

KSO om beskedet

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) kände inte till beskedet om buss 554 då Mitt i når honom under onsdagseftermiddagen. Han beskriver att kommunen i en regelbunden dialog på tjänstemannanivå har försökt stoppa regionens beslut att lägga ner busslinjen. 

– Vi kan bara konstatera att kollektivtrafiken fungerar väldigt dåligt sen maktskiftet för ett drygt år sedan. Och nu kommer neddragningar i trafiken som drabbar oss i Upplands-Bro hårt. Det visar bara att regionstyret, alltså det rödgröna styret, inte hanterar att ta ansvar för regionens kollektivtrafikfrågor.

 – Det är tråkigt. Vi kommer fortsätta kämpa för att få den kollektivtrafik som våra Upplands-Brobor förtjänar. Men det är tråkigt att regionen inte hanterar det. Regionen tar beslutet mot vår vilja.

555 fortsatt till Låssa kyrka

Under remissperioden föreslogs att linje 555 skulle gå till Bro Mälarstrand med samtliga sina turer i stället för dagens varannan avgång.

Därtill skulle linjen kortas av och inte gå hela vägen till Låssa kyrka. Här har de boende också reagerat. Mitt i har varit kontakt med flera invånare som frågar sig vad tanken var med detta förslag.

Ovannämnda förändring kommer inte att genomföras.

SL skriver: "Efter remisstiden har förändringen bedömts ge begränsad nytta då bland annat det nya området Bro Mälarstad ej är färdigbyggt. Förändringen kommer inte att genomföras."

Mitt i har varit i kontakt med trafikregionrådet Anton Fenderts (MP) pressekreterare för att låta honom bemöta Fredrik Kjos kritik mot regionstyret och förändringarna. Tidningen har fått svaret att Fendert inte har någon möjlighet att bemöta kritiken och man hänvisar oss till trafikförvaltningens presstjänst.