De blågrönas budget imponerar föga på oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S), som kallar den både snål och visionslös.

– Alla pengar som går till skolan är bra, men det räcker inte. Det är fortfarande så att nästan var fjärde elev lämnar skolan utan godkänt i alla ämnen. De blågröna har uppenbarligen inte sett de stora utmaningarna, säger hon.

Hon påpekar att det på flera håll tillskjuts mindre pengar än i fjol.

https://www.mitti.se/nyheter/skolpengen-hojs-med-fyra-procent/repuka!H3kxkYVlmJzJkjxA5NdLDw/

– Efter en pandemi kan man inte skära ned i äldreomsorgen som de gör, säger hon om att omvårdnadsnämnden får tio miljoner mot fjolårets 19, där en stor del visserligen var statliga pengar.

Saknar pengar till klimatet

Sara Kukka-Salam saknar också satsningar på miljö och klimat i budgeten, trots att Miljöpartiet kallar den "Solnas grönaste budget hittills".

– Lurar Miljöpartiet sig själva eller klimatet? Det behövs mycket mer offensiva satsningar, konkreta saker som reducerar utsläppen i Solna, säger Sara Kukka-Salam (S).