Endast en kommunal för­skola på Kungsholmen klar­ade förra året målet på max 4,9 barn per årsarbetare. Målet om max 16 barn per grupp nåddes i sin tur endast av tre av Kungsholmens förskoleenheter under samma år.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har i en skriv­else krävt svar från stadsdelsförvaltningen om hur man ska få bättre resultat.

”Det är en kvalitetsfråga att barngrupperna inte är alltför stora. Det är avgör­ande både för barnens välbefinnande och personalens arbetsmiljö”, skriver S och V bland annat.

Lena Forsberg, avdelningschef för förskolan vid stadsdelsförvaltningen, menar att man inte bara kan titta på siffror för att bedöma kvalitet och att olika faktorer avgör huruvida en barngrupp är för stor eller för liten.

– Det handlar också om sammansättningen av barn, den fysiska miljön och kompetensen hos personalen.

Lite bättre

Hon pekar på att Kungsholmen hamnar högt i resultaten för den enkät där föräldrar varje år svarar på en rad frågor om deras barns förskola.

– Och när vi gör våra interna bedömningar ser vi att vi har en hög kvalitet i våra förskolor. Vi har en stor andel förskollärare och utbild­ade barnskötare.

Hon säger även att man jobbar mot målen genom att ha så många heltidsanställda som möjligt. 

– Och vi anpassar grupp­ernas storlek efter de behov som finns. Vi försöker ha mindre grupper för mindre barn och större grupper för större barn, säger Lena Forsberg.

Under början av 2022 ser det också lite bättre ut i statistiken. Storleken på grupp­erna på de kommunala förskolorna var under första kvartalet i genomsnitt 16,2 barn vilket är en minskning jämfört med samma period förra året då det var 17 barn per grupp.

Personaltätheten var under samma period i år 5,4 barn per pedagog, förra året var det 5,7 barn per pedagog.

Minskningarna beror främst på att antalet barn på Kungsholmen har blivit färre.

Stadsdelen bedömer nu att man kommer att nå målet för hur stora barngrupperna ska vara under 2022. Målet för personaltäthet kommer däremot inte att nås.