Kritik. Problemen på 179:an fortsätter väcka känslor. Foto: Claudio Britos

S kritiska mot hanteringen av 179:an

SL och de styrande i regionen har inte gjort tillräckligt för att lösa problemen på linje 179 och Kista busstorg, tycker Socialdemokraterna. Nu riktar partiet skarp kritik mot Kristoffer Tamsons (M) uttalanden om situationen.

  • Publicerad 16:39, 11 jan 2022

Vi har under en lång tid krävt att man ska göra något åt situationen.

Jens Sjöström (S). Foto: Anna Molander

För några veckor sedan larmade Arriva om en ohållbar situation för deras bussförare och övrig personal kopplat till busslinje 179 och Kista busstorg.

SL:s ordförande tillika trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M) gick samtidigt ut och meddelade att man ville göra en riktad, varaktig insats på bussen och vid busstorget och att polisen bör avsätta resurser för detta.

Har krävt fler turer

Nu reagerar Socialdemokraternas oppositionsregionråd och SL:s andra vice ordförande Jens Sjöström på Tamsons uttalanden.

Han menar att linjen länge varit undermåligt skött och haft stora problem, vilka eskalerat under pandemin då den varit enormt drabbad av trängsel, trots restriktioner.

– Vi har under en lång tid krävt att man ska göra något åt situationen, med bland annat utökad turtäthet för trängseln skull och valideringsapparater vid andra ingångar i bussen.

”Ett svepskäl”

SL menar dock att det inte går att sätta in fler bussar eftersom de inte får plats i gaturummet då det kan skapa trängsel, och att de inte har tillräckligt med fordon. Något Jens Sjöström inte tycker är en godkänd förklaring.

– För mig framstår det som svepskäl. Man har inte svarat upp överhuvudtaget för att lösa problemen och ta ansvar. I stället går man ut med en kampanj i media och tillskriver människor epitet som fuskare och plankare, när det inte ens finns förutsättningar för att validera och göra rätt för sig, säger han.

Men att många plankar och att bussförare larmar om hotfulla situationer måste väl ändå vara ett problem?

– Det är väldigt viktigt att ta larmen på allvar, hot och våld kan aldrig accepteras. Men man måste också arbeta aktivt för att motverka att det sker. Om det är trängsel och om människor riskerar att inte komma på överfulla bussar eller att göra rätt för sig tror jag också att det är större sannolikhet att sådana situationer uppstår, säger Jens Sjöström.

Kristoffer Tamsons svarar på kritiken:

– Jag kan bara konstatera att med sossarna skulle det bli färre avgångar och sämre trygghet på bland annat linje 179. Detta då de föreslår stora besparingar i kollektivtrafiken. Det vare sig är eller kommer att vara rätt för resenärerna och trafiken, säger han en kommentar till Mitt i.

Det här har hänt

Den 11 december larmade Arrivas säkerhetschef om plankning, hot och ibland våld på busslinje 179, framför allt på sträckan från Kista busstorg och förbi Rinkeby och Tensta.

I en artikel i Mitt i meddelade Kristoffer Tamsons (M), ordförande i SL och trafikregionråd, att SL ska göra en kontrolloffensiv på linjen och busstorget, men att man inte ansåg att det går att göra utan polisen, på grund av den eskalerande situationen.

Några dagar senare pratade vi med resenärer på 179:an och Rinkebybon Hagi Farah, som menade att situationen beror på för få avgångar och för stor trängsel på bussen, där människor riskerar att inte komma med bussen till jobbet, skolan, eller hem. Samtidigt kritiserades SL och Tamsons för att svartmåla Järvaborna.

Visa merVisa mindre