Promenadstråk. Gunnel Rosborg och Cecilia Biverot brukar promenera i området. De befarar att parken ska kännas exploaterad. "Vi vill både öka naturvärdena i parken och återställa kulturmiljön i området", säger landskapsarkitekten Jonas Berglund. Foto: Stefan Källstigen

Riddersvik ska tillbaka till 1700-talet

Planerna för 700 bostäder i Riddersvik går framåt. Lite i skymundan av debatten fortsätter även planerna på att rusta upp och återskapa parklandskapet. Tanken är att hitta tillbaka till 1700- och 1800-talets parkmiljö.

  • Publicerad 05:15, 20 nov 2021

Egentligen förstår jag inte behovet

Ostronskal och rester av buteljer och porslin hittades vid utgrävningen av den igenväxta lindbersån i den engelska parken intill Riddersviks herrgård.

– Riddersvik var en extrem överklassmiljö som skapades av två generationer von Langenberg i slutet av 1700-talet. På den tiden var det högsta mode hos aristokratin och de övre samhällsskikten att anlägga en engelsk landskapspark, berättar landskapsarkitekten Jonas Berglund från Nivå landskapsarkitektur.

Paviljongen. Paviljongen byggdes i slutet av 1700-talet. "Förr satt franska fönster i paviljongen. Inredningen var påkostad. Även här kan man föreställa sig att man hade festmåltider" säger Jonas Berglund. Foto: Stefan Källstigen

Engelska parker

En engelsk park präglas av lummig grönska och ett landskap i mjukare naturliga former.

Hagaparken är Sveriges kanske mest kända engelska park. Bellevueparken och parken intill nedbrunna Norsborgs herrgård är andra exempel på engelska parker i Stockholm.

Enligt landskapsarkitekten Jonas Berglunds essä "Jakten på den försvunna parken" var naturen vid Riddersvik ett bra råmaterial för en engelsk park. Här fanns ett kuperat beteslandskap med ravin och utblick över Mälaren.

Visa merVisa mindre

Ta bort. Paviljongen ska renoveras. En del träd tas bort för bättre sikt. Foto: Nivå landskapsarkitektur

Bryggor. Två historiska platser får bryggor likt förr. En brygga i den här stilen är tänkt att byggas nedanför Riddersviks herrgård. Foto: Nivå landskapsarkitektur

Bryggor. "Det vore bra om det gick att åka båt härifrån, till mälaröarna eller in mot stan" säger Ingrid Sellberg som i övrigt är emot bostadsplanerna. Foto: Stefan Källstigen

Vid sidan av bygget av bostäder vid den gamla trädskolan har staden i samarbete med Nivå tagit fram ett parkprogram. I parken ska de återskapa idéerna från parkens glansdagar utifrån gamla kartor och trädgårdsarkeologiska utgrävningar.

– En av grundprinciperna för en engelsk park är långa siktlinjer. Du ska kunna stå på en plats och få syn på ett annat riktmärke, till exempel paviljongen eller någon annan anläggning i parken. I dag är det ganska igenväxt. Vi ska förtydliga vad som är platser med slutna trädbestånd och vad som är öppna platser, säger Jonas Berglund.

Paviljongen och Stjärnparken

Bersån där Riddersvikfolket hade fina måltider ska tas fram och få bänkar i 1700-talsstil, och paviljongen i parken renoveras utvändigt och invändigt. Även omgivningarna till paviljongen och bersån återskapas. Stjärnparken som är en egen del intill dagens hästhage får också ett lyft utifrån hur det såg ut förr.

– Det här kommer att bli fina upplevelser. I Stjärnparken står många rader av lindträd i ett diagonalt mönster och bildar ett slags katedral. Förr gick en gångväg som ramade in området. Vi tar fram gångvägen och ska ställa ut bänkar och göra markytor i Stjärnparken släta och fina.

Stjärnparken. Stjärnparken ser inte ut som det en gång var tänkt. Nya träd har växt upp och det diagonala rutmönstret blivit otydligt. Foto: Stefan Källstigen

36 miljoner till parkerna

Parkprogrammet beräknas kosta 36 miljoner kronor att genomföra, varav 23 miljoner kronor avsatts för Engelska parken. Programmet innehåller en rad insatser, inte bara i Engelska parken utan också vid Riddersviks gård och Rosenparken.

I slutet av oktober klubbade stadsbyggnadsnämnden en ny detaljplan för Riddersviksområdet där parksatsningen ingår.

När Mitt i talar med folk i området rör sig tankarna kring bygget av 700 bostäder. Husen passar inte in menar de som bott i närområdet länge. Gunnel Rosborg och Cecilia Biverot som är ute med sina hundar vänder sig framförallt mot planerna på lägenhetshusen i fyra våningar intill Lövstavägen.

– Jag vet ingen som tycker att bostadsplanerna är bra, säger Gunnel Rosborg.

Promenad.Gunnel Rosborg och Cecilia Biverot brukar promenera i området. Foto: Stefan Källstigen

För mycket. Elsa Miranda Palma gillar inte planerna på 700 bostäder. Men bryggorna på historiska platser i parken får tummen upp. "De skulle i alla fall göra folk lite gladare." Foto: Stefan Källstigen

"Det är bostadsbrist"

Något mer positiva är flanörerna däremot till idéerna om att rusta upp parken. Cecilia Biverot och Gunnel Rosborg önskar dock en varsam upprustning.

– Vi njuter av området i dag. Egentligen förstår jag inte behovet, säger Cecilia Biverot.

Innan Mitt i lämnar parken möter vi Rasmus från Hässelby gård. Han kände inte till planerna för varken bostäder eller parker men uttrycker sig spontant positivt. Han hoppas bostäderna byggs med idéer om miljömässig hållbarhet.

– Det är bostadsbrist. Å andra sidan kan jag förstå motståndet, eftersom det är ont om större grönområden.

Nya beslut kring Riddersvik

21 oktober: Stadsbyggnadsnämnen godkände förslaget till ny detaljplan för Riddersvik. I april nästa år är planen att kommunfullmäktige antar planen som gäller både bostäder och parkmark.

8 november: Kommunfullmäktige med nytt inriktningsbeslut och markanvisning för 700 bostäder.

Tidigaste byggstart i Riddersvik beräknas till 2025. För själva parkdelen finns ingen separat tidplan.

Visa merVisa mindre