I maj beslutade Skolinspektionen att återkalla tillståndet för Framstegsskolan i Rågsved, en friskola med muslimsk profil där cirka 90 elever varit inskrivna. Beslutet grundades bland annat på ett yttrande från Säkerhetspolisen som menar att eleverna riskerar att utsättas för radikalisering.

Skolan överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som i slutet av december avslog överklagan. Rätten skriver att "ledningskretsen i respektive stiftelse inte uppfyller de krav på lämplighet som gäller enligt skollagen". De skriver också att stiftelsen saknar rätt ekonomiska förutsättningar.

Stiftelsen Framstegsskolan har överklagat domen till Kammarrätten samt begärt inhibition, alltså att få ha öppet ett tag till, men har fått avslag på det senare. Det innebär att skolan omedelbart tvingades stänga under jullovet. Stiftelsen menar att det finns brister i Säpos yttrande.

– Det känns som att rätten hade bestämt sig innan de läste vår överklagan, beslutet om avslag på inhibition kom väldigt snabbt och vi har överklagat även det. Det är mycket som är problematiskt med domen – den pekar ut folk som lämnat sina ledningsuppdrag för flera år sedan. Men framför allt påverkas eleverna negativt när en fungerande verksamhet stängs ner, säger Mohamed Amin, skolchef på Framstegsskolan.

Staden har ansvaret

Det är Stockholms stad som nu har ansvaret att ordna skolplats för eleverna som tidigare gått i Framstegsskolan. I Enskede-Årsta-Vantör och Skärholmen rör det sig om 53 elever.

– Vi fick det här beskedet två dagar före julafton och agerade självklart direkt. Jag har kontakt med rektorer som har elever i sitt skolpliktsområde och de i sin tur har kontaktat föräldrarna för att erbjuda plats. De har också fått information från utbildningsförvaltningen via e-post och sms. Jag har också pratat med grundskolecheferna i Skarpnäck och Hägersten där några elever är hemmahörande, säger Carina Hallqvist, grundskolechef i Enskede-Årsta-Vantör och Skärholmen. 

Hon säger att tillgången på skolplatser är god.

– Det ser bra ut. Alla föräldrar som har gått att få tag i har erbjudits plats. Om det inte finns på skolan som är närmast hemmet så hjälper vi till att hitta en så nära som möjligt, säger Carina Hallqvist.

Skolchefen om att Framstegsskolan måste stänga

Skolinspektionen beslutade i går, torsdag, att stänga Framstegsskolan i Rågsved. Skolchefen Mohamed Amin säger till Mitt i att beslutet var väntat – men han tycker att det saknas konkreta argument.

Skolinspektionen inledde en ägar- och ledningsprövning av stiftelsen som står bakom Framstegsskolan i höstas. Beslutet att återkalla den religiösa friskolans tillstånd var väntat, enligt skolledningen.

– Vi är ändå besvikna, och tycker inte att det har varit en rättssäker och rättvis bedömning. Beslutet är taget på politiska grunder, oro och misstankar. Det saknas konkreta exempel på hur extremism eller antidemokratiska åsikter ska ha kommit till uttryck i vår skola, säger Mohamed Amin, skolchef på Framstegsskolan, och fortsätter:

– Ett beslut som berör så pass många barns tillvaro och framtid måste kunna underbyggas med fakta som går att bemöta.

https://www.mitti.se/nyheter/skolinspektionen-stanger-muslimsk-friskola-i-ragsved/repvee!bMnyWHE1MhYgbEjtn72ZaA/

"Ignoreras"

Han tycker att de givet de allvarliga anklagelserna fick för kort tid på sig att komma med ett yttrande till Skolinspektionen.

– Och det vi skriver ignoreras i beslutet. Bland annat underlaget om att stiftelsens barn inte är representerade inom den kriminella och radikala sfären. Vi menar att all kritik har bemötts och besvarats, säger Mohamed Amin.

Det var under torsdagen som Skolinspektionen beslutade att Framstegsskolan måste stänga från och med den 17 augusti. Beslutet grundar sig ett yttrande från Säkerhetspolisen som menar att eleverna riskerar att utsättas för radikalisering genom att vistas i en miljö "som förespråkar enklavisering av samhället i stället för respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar".

Beslutet överklagas

Nu kommer stiftelsen Framstegsskolan att överklaga Skolinspektionens beslut.

– Vi är en konfessionell skola – helt i enlighet med svensk lagstiftning. Vi har inte gjort fel, snarare tvärtom. Vi är en framgångsrik skola, eleverna har goda resultat. Vill man inte ha religiösa friskolor alls så behöver man ändra på lagen, säger Mohamed Amin.

Han berättar att stämningen på skolan är dyster.

– Personal och vårdnadshavare kände till att det här var på gång och vi har haft en dialog med dem, men självklart är de besvikna. Barnen har vi velat hålla utanför tills nu eftersom de påverkas på ett annat sätt. Skolan är deras trygghet där de har sina vänner. I dag har vi haft krissamtal och det blir nog fler nästa vecka.

https://www.mitti.se/nyheter/kritiserad-ledning-bakom-ny-friskola-i-ragsved/repukk!xXzAB5tJgu8APjWjnzj0@Q/

Förälder kritisk till att muslimsk friskola tvingas stänga

Förra veckan kom beskedet att Framstegsskolan i Rågsved tvingas stänga – då Säkerhetspolisen anser att eleverna riskerar att radikaliseras. Men föräldern Hira Umair ser inga sådana tecken. "Vi är nöjda med skolan", säger hon.

Basketbollarna studsar på skolgården. Det är morgon, en stund innan eleverna ska in på lektion. Föräldern Hira Umair har precis vinkat hej då till sin sexåriga dotter som är elev på den muslimska friskolan Framstegsskolan.

https://www.mitti.se/nyheter/skolinspektionen-stanger-muslimsk-friskola-i-ragsved/repvee!bMnyWHE1MhYgbEjtn72ZaA/

Hon berättar att de är nöjda med skolan, både mamma och dotter. Hira Umair hoppas därför att skolan lyckas överklaga Skolinspektionens beslut och att den får vara kvar även i höst.

– Det finns ingen extremism här. Men om det fanns det skulle min första reaktion vara att ta min dotter härifrån. Men tvärtom, min dotter är glad över att gå här och vi är nöjda. Skolan har både religionshistoria och min dotter får undervisning i sitt modersmål, säger Hira Umair.

https://www.mitti.se/nyheter/skolchefen-om-att-framstegsskolan-maste-stanga/repvef!UrQokiJXs7aEA0LZlQHQ/

Framstegsskolan är ganska ny i Rågsved. Den startade i höstas, då med 40 elever inskrivna upp till årskurs sex.

I nuläget behöver barnen dock byta skolor inför nästa termin, då Skolinspektionen beslutat att stänga skolan. Orsaken är att Säkerhetspolisen anser att eleverna riskerar att radikaliseras.

Vad tänker du om att låta din dotter gå i en annan skola?

– Då får hon så klart göra det i så fall. Men jag ville att mina barn skulle gå på Framstegsskolan för att komma nära islam och för att stärka banden till vår muslimska kultur. Jag har velat prioritera det först, för hur ska hon annars kunna ta till sig andra kulturer också? frågar sig Hira Umair.

https://www.mitti.se/nyheter/kritiserad-ledning-bakom-ny-friskola-i-ragsved/repukk!xXzAB5tJgu8APjWjnzj0@Q/

Det finns ingen extremism här. Men om det fanns det skulle min första reaktion vara att ta min dotter härifrån.