Basketbollarna studsar på skolgården. Det är morgon, en stund innan eleverna ska in på lektion. Föräldern Hira Umair har precis vinkat hej då till sin sexåriga dotter som är elev på den muslimska friskolan Framstegsskolan.

https://www.mitti.se/nyheter/skolinspektionen-stanger-muslimsk-friskola-i-ragsved/repvee!bMnyWHE1MhYgbEjtn72ZaA/

Hon berättar att de är nöjda med skolan, både mamma och dotter. Hira Umair hoppas därför att skolan lyckas överklaga Skolinspektionens beslut och att den får vara kvar även i höst.

– Det finns ingen extremism här. Men om det fanns det skulle min första reaktion vara att ta min dotter härifrån. Men tvärtom, min dotter är glad över att gå här och vi är nöjda. Skolan har både religionshistoria och min dotter får undervisning i sitt modersmål, säger Hira Umair.

https://www.mitti.se/nyheter/skolchefen-om-att-framstegsskolan-maste-stanga/repvef!UrQokiJXs7aEA0LZlQHQ/

Framstegsskolan är ganska ny i Rågsved. Den startade i höstas, då med 40 elever inskrivna upp till årskurs sex.

I nuläget behöver barnen dock byta skolor inför nästa termin, då Skolinspektionen beslutat att stänga skolan. Orsaken är att Säkerhetspolisen anser att eleverna riskerar att radikaliseras.

Vad tänker du om att låta din dotter gå i en annan skola?

– Då får hon så klart göra det i så fall. Men jag ville att mina barn skulle gå på Framstegsskolan för att komma nära islam och för att stärka banden till vår muslimska kultur. Jag har velat prioritera det först, för hur ska hon annars kunna ta till sig andra kulturer också? frågar sig Hira Umair.

https://www.mitti.se/nyheter/kritiserad-ledning-bakom-ny-friskola-i-ragsved/repukk!xXzAB5tJgu8APjWjnzj0@Q/