Brister i snöröjningen efter­ det massiva snöfallet i slutet av november 2022 gjorde många upprörda. Snö röjdes inte på gator och snövallar blockerade busshållplatser och övergångsställen.

Trafikkontoret fick in drygt 15 000 klagomål, bland annat från bilburna som inte kunde ta sig till jobbet och äldre som inte kunde komma ut.

Misslyckandet blir dyrt för Svevia, entreprenör på bland annat Norrmalm. Företaget ska betala drygt 2,8 miljoner kronor i vite till Stockholms stad. Det är en rekordstor summa.

Som jämförelse kan nämnas att staden under 2020 och 2021 begärde in viten för drygt 1 miljon under ett helt år, för brister i snö- och halkbekämpning.

– Vitet blev framför allt så stort för att det var många gator som inte blev snöröjda på flera dagar, skriver Malinda Flodman, pressansvarig vid trafikkontoret.

Vite utdelas om en entreprenör gjort ett bristande eller försenat arbete. Utförs arbetet inte alls eller avslutas i förtid blir det i stället prisavdrag. Peab ansvarade bland annat för snöröjningen i södra Stockholm och där gör trafikkontoret ett prisavdrag på drygt 1,1 miljoner kronor för ”ej utfört arbete”.

Sedan dess har trafikkontoret och entreprenörerna arbetat fram en bättre beredskap, enligt Malinda Flodman.

Att byta entreprenör har inte varit aktuellt.

– Det kom ovanligt mycket snö och snöade flera dagar i sträck och det var dessutom första snöfallet för säsongen, vilket sammantaget bidrog till de problem som uppstod.

Svevia har tidigare meddelat Mitt i om att man är medveten om bristerna

i snöröjningen i november­ och att man ”vidtagit åtgärder­”.