Göteborg

Högre matpriser, dyrare lån och elkostnader skapar stora hål i hushållskassan hos många göteborgare. Det märks hos stadens budget- och skuldrådgivning dit allt fler söker sig för att få bukt med ekonomin.

– Det är en tydlig ökning i antal personer som söker sig till oss. Vi går mot ett år med flest antal öppnade ärenden sedan vi började mäta, säger Axel Bjurklint, budget- och skuldrådgivare, Demokrati och medborgarservice, Göteborgs stad.

Det handlar om en ökning på nära 30 procent jämfört med samma period förra året. Även mellan 2022 och 2021 märktes en rejäl ökning.

– Det hänger ihop med att många kostnader har höjts. Nu får man betala mer för saker i vardagen som man inte tidigare behövde betala lika mycket för. Man kan ha 100 procent full sysselsättning men lönen hänger inte med när utgifterna stiger.

Axel Bjurklint, budget- och skuldrådgivare, Göteborgs stad.

Axel Bjurklint, budget- och skuldrådgivare, Göteborgs stad.

Privat

Utgifterna överstiger inkomsterna

Det är en varierande skara göteborgare som vänder sig till budget- och skuldrådgivningen.

Men orsaken till varför de allra flesta har en ansträngd ekonomi handlar om förändringar i livet som separationer, arbetslöshet, psykisk ohälsa, sjukdom eller beroendeproblematik.  

– Det som är gemensamt är en ekonomisk situation där utgifter och skulder överstiger inkomster eller att man riskerar att hamna hos inkasso och kronofogden.

Det stöd som göteborgarna erbjuds faller inom ramarna för budgetrådgivning och skuldrådgivning samt hjälp och stöd för att ansöka om skuldsanering till Kronofogden.

Allt är kostnadsfritt och rådgivarna har tystnadsplikt.

Hinner ni med alla ärenden?

– Vi har ett ökat inflöde. Det innebär att vi har lite längre väntetider men alla blir kontaktande, så ja.